De som regner på det er usikre på når India faktisk vil gå over til å bli den mest folkerike nasjonen i verden. Men om det ikke allerede har skjedd, så er de sikre på at det ganske snart være flere indere enn kinesere i verden.

Skjer denne måneden

Siden 1950, da FN begynte med sin oversikt over befolkningstall har Kina stått øverst på statistikken. Men India har ligget hakk i hæl. Både Kina og India har mer enn 1,4 milliarder mennesker, og til sammen utgjør de mer enn en tredel av verdens rundt åtte milliarder mennesker.

LES MER: India – den upolerte juvelen!

– Det er faktisk ingen måte vi kan vite nøyaktig når India vil gå forbi Kina, sier demograf Bruno Schoumaker ved Université catholique de Louvain i Belgia.

– Det er en viss usikkerhet, ikke bare om Indias befolkning, men også Kinas befolkning, understreker han.

Matematiske beregninger fra en rekke undersøkelser, samt fødsels- og dødsstatistikk, indikerer imidlertid at Indias befolkning vil bli størst en gang i midten av april.

– Det er vår beste gjetning, sier Patrick Gerland, sjef for seksjonen for befolkningsestimater og prognoser ved FN i New York.

Solidmetodikk

Det er ikke lenge siden ekspertene antok at det ville gå lengre tid før India hadde passert Kina. Men tidspunktet for når det ville skje er framskyndet av det kinesiske fallet i fruktbarhet.

Demografer ved FNs befolknings-avdeling gjør estimater basert på anslag fra en rekke datakilder for å få det de mener er de mest oppdaterte tallene.

Den siste oppdateringen av dataene som ligger til grunn for disse beregningene for India og Kina var juli 2022.

– Demografene bruker deretter en statistisk metode for å konkludere når Indias befolkning overstiger den i Kina, opplyser professor Stuart Gietel-Basten ved Khalifa University of Science and Technology i Abu Dhabi.

– Vi baserer oss på estimater, men disse er basert på solid og konsistent metodikk, understreker han.

Trygge på tallene

Grunnlaget for begge nasjoners tall er folketellinger som gjennomføres hvert tiår. Kinas siste folketelling var i 2020. Demografer bruker registre over fødsler og dødsfall, sammen med blant annet dør-til-dør undersøkelser, for å beregne hvordan befolkningen vokser.

Indias siste folketelling var i 2011. Den planlagte folketellingen for 2021 ble utsatt på grunn av pandemien.

– Uten å ha foretatt en dør-til-dør-telling på over ti år, har ekspertene fylt ut hullene på andre måter, opplyser Alok Vajpeyi fra den ikke-statlige organisasjonen, Population Foundation of India.

Blant de viktigste er Indias store demografiske undersøkelse som samler data om blant annet fødsler, dødsfall og fruktbarhet. Andrea Wojnar, FNs befolkningsfonds representant for India, opplyser at de er trygge på tallene fordi metodikken bak er veldig solid.

Flest fødsler

Kina gikk bort fra sin famøse ett-barns politikk for sju år siden, og åpnet opp for at par kunne få tre barn. Men både økonomiske forhold, endrede sosiale mønstre og en stadig aldrende befolkning fører til nedgang i antallet fødsler.

India har til sammenligning en mye yngre befolkning og høyere fruktbarhet. Dessuten har spedbarnsdødeligheten i landet gått ned de siste tretti årene.

– I India fødes det flere babyer enn i noe annet land, mens utviklingen i Kina nærmer seg europeiske land med flere dødsfall enn fødsler i året, påpeker sosiolog Dudley Poston ved Texas A & University.

Stort øyeblikk

Befolkningstall har store konsekvenser for et land. I India betyr det at landet får en økt arbeidsstyrke som kan sette i gang økt økonomisk aktivitet. I Kina betyr færre mennesker i arbeidsfør alder mindre støtte for en aldrende befolkning – en kjent problemstilling i mange europeiske land.

– Selv når en regjering gir folk insentiver for å få flere barn, er det ofte vanskelig å få gjenopprettet befolkningsveksten når et land har nådd et lavt fruktbarhetsnivå, sier Toshiko Kaneda, teknisk direktør for demografisk forskning ved Population Reference Bureau i Washington.

– Psykologisk er det nok vanskelig for Kina at rivalen India overtar tronen som verdens mest folkerike land. Men i menneskehetens historie er det et stort øyeblikk når India nå får verdens største befolkning, fastslår Gietel-Basten. ©
(Kilder: NTB, Wikipedia, CNN)

Fakta om verdens befolkning

* I november 2022 passerte folketallet i verden 8 milliarder.
* Forrige milliardpassering, til 7 milliarder, skjedde i 2011.
* Hvert år blir det omkring 70 millioner flere mennesker på Jorda.
* FNs siste prognoser viser at verdens befolkning vil vokse til rundt 8,5 milliarder i 2030, 9,7 milliarder i 2050 og rundt
10,4 milliarder i 2100.
* Kina, India, USA, Indonesia og Pakistan er i dag nasjonene i verden med flest innbyggere.
* Både Kina og India har mer enn 1,4 milliarder mennesker, men India vil ifølge FNs prognoser bli verdens mest befolkede land innen 2023.
* Rundt 2050 vil India ha mer enn 1,66 milliarder innbyggere, og Kina 1,32 milliarder.
* USA har i dag en befolkning på rundt 335 millioner, Indonesia cirka 279 millioner og Pakistan vel 225 millioner.
* Den anslåtte befolkningsøkningen fram til 2050 vil være konsentrert i bare åtte land: Kongo, Egypt, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filippinene og Tanzania.
(Kilde: FN-sambandet)