Det er hotellkjeden Classic Norway som i samarbeid blant annet  med den tidligere journalisten og forleggeren Magnus Smidesang Rønningen skal utvikle bygda Vågå nordvest for Lillehammer.

Ny kurs

I en pressemelding skriver Classic Norway Hotels at de overtar driften av Villa Vågå, Villa Vågå Restaurant og Bokhandel’n Bakeri & Mathus allerede fra 1. mars.

– Villa Vågå hotell er jo selve storstua i bygda, med historie tilbake 1951, da Vågå Turistheim åpnet for de første gjestene, sier Magnus Smidesang Rønningen, som er en av eierne av hotellet og de to spisestedene, i pressemeldingen.

Smidesang Rønningen har stått i spissen for utviklingen av hotellet.

– Nå staker vi ut kursen for de neste tiårene med ambisjon om at Vågå igjen skal bli en vinterdestinasjon for norske og internasjonale gjester, sier han videre.

Classic Norway skal driftene virksomhetene de går inn i. Eierforholdene forblir uendret. Fram til nå har Vågå Nasjonalpark AS selv stått for driften.

– Det er flere årsaker til at vi får inn nye drivere, sier Smidesang Rønningen til avisen Gudbrandsdølen Dagningen (GD).

Ekthet og særpreg

– Deres profil passer godt overens med det vi ønsker å oppnå her, fortsetter han.

– De har flere historiske hoteller i sin portefølje, og nå får jeg mer tid til å fokusere og gjøre det jeg faktisk kan når det kommer til utviklingen av Vågå videre, forklarer Smidesang Rønningen.

Smidesang Rønningen og krimforfatter Jørn Lier Horst overtok Hotell Villa Vågå i fjor. Rønningen begynte å kjøpe opp eiendommer Vågå i 2021 og har siden den gang bygget en betydelig portefølje.

I pressemeldingen sier administrerende direktør i Classic Norway Stephen Meinich-Bache at de skal utvikle bygda videre i samarbeid med Rønningen.

– Vågå har greid å bevare trehusmiljøet og et unikt sentrum, forklarer Meinich-Bache. 

– Her har man tatt vare på identiteten, ektheten og særpreget. Etter vårt syn vil dette i framtida være de sterkeste kortene når man skal tiltrekke seg nye innbyggere, bedrifter og turister. Vågå har det som trengs for å bli en turistdestinasjon og vi i Classic Norway Hotels gleder oss til åpne opp for at en helt ny kundegruppe kan få smake på Vågå-opplevelsen, sier eieren av Classic Norway, Erik Berg, til GD.

Lang historie

Litt historie: Vågå som sted (det norrøne navnet kan bety reise) nevnes allerede i Heimskringla av Snorre Sturlason. Det fortelles at kong Olav Digre oppholdt seg flere netter i Lesja, fortsatte deretter sørover over høylandet til Ottadal og tettstedet som lå på begge sider av Ottaelven. 

Kong Olav ble der i fem dager og kalte befolkningen i Vågå, Lom og Heidal til ting. De fikk vite at de måtte bli døpt som kristne og overgi sine sønner som gisler, eller så ville de få sine hjem brent ned. Deretter valgte de fleste å bli kristne.

Vågås tidligere kirke ble oppført som stavkirke rundt 1150 og var viet til apostelen Peter. Dagens kirke ble oppført som korskirke i bindingsverk på 1600-tallet. Den har imidlertid portal og veggplanker fra stavkirken. Døpefonten kommer fra kirkens første periode, og krusifikset er fra 1200-tallet.

Idag bor det rundt 3500 mennesker på bygda ved elven Otta. ©
Kilde: Wikipedia, GD