Perus berømte Machu Picchu er et ikonisk reisemål i Sør-Amerika. 

Skal gjenopplives

«Inkaenes tapte by» oppdaget i  1911 av den amerikanske oppdageren Hiram Bingham ble i 1983  utpekt som et UNESCOs verdensarvsted. 

Frem til slutten av fjoråret var det maksimalt tillatte antallet besøkende per dag 3800 besøkende. Det ble endret på nyåret.

Lokale myndigheter tillater nå så mange som 4500 gjester per dag. Ifølge Perus kulturdepartement vil citadellet fra 1400-tallet på enkelte dager ta imot opptil 5600 daglige besøkende.

Målet er å bidra til å gjenopplive Perus turisme etter pandemien. Før pandemien var det 4,5 millioner besøkende i året. Ved utgangen av 2023 kom bare omtrent halvparten til landet, rundt 2,2 millioner.

Styrker kontrollen

Det er for øvrig verdt å merke seg at Peru i fjor opplevde sivil uro, som førte til at Machu Picchu ble stengt. Dette har nå roet seg.

Ifølge myndighetene er det fortsatt en prioritet å bevare Machu Picchu.

– Den historiske helligdommen Machu Picchu er en integrert del av Perus nasjonale verneområdesystem og er beskyttet gjennom flere lag av et omfattende juridisk rammeverk for kultur- og naturarv, sier  UNESCO i sin beskrivelse av Machu Picchu.

På sosiale medier melder kulturmyndighetene at de vil styrke kontrollen av blant annet inngangstidene og andre regler for å «beskytte integriteten til de historiske stedene». 

Som en del av den nye inngangs-regimet anbefaler turistkontoret å kjøpe billetter på forhånd på den offisielle nettsiden. De koster rundt 500 kroner. ©