Det skriver Luftfartstilsynet i en pressemelding. Her understrekes det også at det er forskjeller i hvor langt de ulike selskapene har kommet i å tilbakebetale refusjoner.

Norwegian har varslet at de skal være à jour innen utgangen av oktober. Widerøe sier på sin side at de har lite igjen å tilbakebetale, mens SAS får en frist innen utgangen av november med å innfri alle utestående refusjonskrav.

– Om SAS ikke overholder denne fristen, vil det påløpe en tvangsmulkt pålydende én million kroner per måned fra og med 1. desember, opplyser Luftfartstilsynet. ©