Det mener Transportøkonomisk institutt (Tøi), som har gjennomført beregninger på oppdrag fra NHO Luftfart.

Økt avgift

Den viser at innblanding av bærekraftig flydrivstoff og økning av CO2-avgiften innenriks vil øke billettprisene innenlands med cirka fire prosent. Det vil også redusere CO2-utslippene med rundt ni prosent i 2030, ifølge Tøi.

Regjeringens nasjonale luftfartsstrategi, som ble lagt fram 27. januar i år, skisserer blant annet hvordan klimagassutslippene fra luftfarten kan reduseres. I tillegg skal CO2-avgiften for ikke-kvotepliktig luftfart innenlands økes til 2000 kroner per tonn CO2 i 2030.

Reduserte utslipp

Det er rundt en dobling i forhold til dagens pris på 952 kroner per tonn. I tillegg kommer en økt innblanding av bærekraftig flydrivstoff (SAF) fra 0,5 prosent til 6,0 prosent.

Ifølge Tøis beregninger vil billettprisene innenlands som følge av disse tiltakene  øke med cirka  4,1 prosent.

Det forutsetter at prisen på SAF i 2030 blir tre ganger så høy som prisen på fossil drivstoff.

Billettprisene vil påvirke etterspørselen, med en reduksjon av passasjertallene på om lag tre prosent. På grunn av færre avganger og lavere utslipp per liter drivstoff vil CO2-utslippet reduseres med om lag 8,7 prosent. ©