Kolderup har sold bakgrunn som forkjemper for «grønne reiser». Han har vært ansvarlig for naturforvaltning og bærekraft i DNT, og var i sin tid med på å starte Hvitserk/Hvitserk of Norway.

– Togbaserte feriereiser er i sterk vekst, forklarer Kolderup om satsingen.

Mindre utslipp 

– Mange land i Europa satser på internasjonale togforbindelser og gode nattog, fortsetter han. 

TOGENTUSIAST: Trygve Sunde Kolderup.

Stockholm har nattog til både Berlin og Hamburg. Fra Oslo og sørover til Danmark og Tyskland er det imidlertid krevende å reise klimasmart. Turen har flere bytter med lang ventetid og billettbestillingen er komplisert. Nattog finnes ikke. 

Dette skal altså satsingen Northern Nights endre på. Målet er å få på på plass et nattog-tilbud mellom Oslo og København eller Hamburg for å koble nordmenn sømløst på det omfattende tognettet i Nord-Europa, og å kunne frakte utenlandske turister fra nærmarkedene til reisemål i Norge. Mye handler om bærekraft. 

– Utslippene fra togreiser er ti til tredve ganger lavere enn fra flyreiser, forklarer Kolderup. 

– Det er samtidig en økende andel klimabevisste turister, både i Norge og resten av Europa. Disse har i dag få klimasmarte reisealternativer til og fra Norge, forklarer han. 

Mange muligheter

Utenlandske togoperatørene beskriver ifølge gründeren et voksende marked for «grønne» reiser. Det kommer i tillegg nye krav om bærekrafts-rapportering for bedrifter, og flere miljøbevisste arbeidsgivere/-takere bidrar til en vridning av bedriftsreisemarkedet fra fly til tog. 

GJENHØR: Er reiseliv og bærekraft forenlig?

– Uten gode internasjonale togforbindelser til nærmarkedene vil norsk reiseliv kunne miste voksende målgrupper med utenlandske, klimabevisste turister, mener Kolderup, som lenge har jobbet politisk for å få frem et slikt tilbud, blant annet gjennom Grønn Tur-nettverket, som han ledet da han var ansatt i DNT.

 Det førte ikke frem. Nå har han permisjon fra DNT-jobben for å drive med Northern Nights-prosjektet. Det hele skjer på eget initiativ. 

– Jeg vil se på hvilke muligheter som finnes for å få dette på plass, sier han til Way2Go. 

Ifølge Kolderup er det mange som heier på initiativet. 

Spesialtog

Samtidig trenger han konkrete samarbeidspartnere og etterhvert investorer. 

– Jeg leter også etter et togkonsulentmiljø som kan bistå med det tekniske, for å utrede hva som for eksempel finnes av sportilgang og nattogvogner. 

Han innrømmer at det er et stykke frem til realisering. 

– Reisen fram til en effektiv, grensekryssende togforbindelse kan bli lang – men målet er å skape et brukervennlig og attraktivt transporttilbud på skinner, konkluderer han. 

Tilbudet skal kunne være fleksibelt og justeres i tråd med trafikk og sesong, for eksempel ved å tilby spesial-avganger på utgående ruter med forlengelse til for eksempel tyske julemarkeder, oktoberfest og lignende, eller og å forlenge innkomne avganger i vintersesongen til norske skisteder som Kvitfjell og Hafjell. ©