Før og under høstferien har det vært en merkbar økning i de norske hotell-bestillingene i Vest-Sverige. Den kom etter at åpningen av det norske samfunnet ble kringkastet 24. september. 

Sakte fremover

Flere hoteller, turoperatører og SPA-anlegg særlig i denne delen av Sverige opplever nå en vesentlig økning av besøkende fra over kjølen.

Den norske hotelldirektøren på TanumStrand Hotell i Grebbestad tror likevel det vil ta tid å oppnå besøkstallene fra før Corona-pandemien.

– Enkelte nordmenn er fortsatt skeptiske til å reise til Sverige, og vi merker at mange bedrifter holder litt igjen på gruppe- og konferansebestillinger, sier Marit Bjørnland. 

SYDEN: Alanya og Tyrkia vil trolig oppleve en solid oppgang av besøkende fra Norge neste år – om flyselskapene «stiller». (Foto: Bjørn Moholdt)

I 2019 opplevde Vest-Sverige – det mest populære sommer-reisemålet for nordmenn – rekordhøye 480 500 norske gjestedøgn, og sindige svensker tror det vil ta en stund før de ser slike tall igjen. Reiselivet har likevel et berettiget håp om at besøket vil skyte fart – Sverige er tross alt vårt mest populære ferieland.

Norskeide TanumStrand Hotell i Grebbestad er et av de største hotellene i Vest-Sverige. Gjenåpning og karantenefritak ga betydelig besøksvekst for hotellet. Norske bestillinger for de to første ukene i oktober økte fra under ti gjester i 2020 til rundt 550 gjester i år. 

For oktober måned forventes det rundt tusen norske gjestedøgn på hotellet.

Ikke de helt store tallene altså, men en god begynnelse om vi skal tolke de svenske turistmyndighetene riktig.

Det blir dyrere

Reisingen til våre naboland er med andre ord i gang igjen, om enn i et noe dempet omfang. Det samme kan sies om reiser litt lengre unna, som Middelhavet. Selv om turoperatørene opplever et tildels betydelig trykk er det fortsatt et godt stykke igjen til førcorona-nivåer.

Det skyldes flere faktorer. Nordmenn er tradisjonelt noe forsiktige av seg, og tror mye kan skje fremover. Når det gjelder vinterreiser er det for eksempel fortsatt relativt strenge Corona-tiltak i populære ferieland som Thailand. 

De fleste av de store aktørene har derfor nå blikket rettet mot neste år. Da forventer mange at den såkalte ketsjup-effekten vil gi seg utslag ikke minst i høyere priser, særlig fordi flyselskapene fortsatt har en lang vei å gå før deres rutetilbud er på nivå med slik det var før Corona.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir er blant dem som spår en reiseboom av de sjeldne neste år.

– Etterspørselen etter reiser kommer til å bli meget høy, med ditto flypriser som resultatet, sier han til nettstedet Flysmart24.

Apollo er en av de store sydenaktørene som allerede merker stor pågang etter reise for neste år.

– Trykket på neste års sommerreiser er større enn det pleier å våre, bekreftet kommunikasjonssjef Beatriz Rivera nylig overfor TV2.

Det kan derfor hende det er lurt å bestille reiser allerede nå, om vi tolker signalene riktig. Det er i hvert fall ingen grunn til å vente om du har bestemt deg. De fleste store aktørene har gode tilbakebetalings-ordninger, ikke minst om Corona-situasjonen mot alle solemerker skulle endre seg. ©