Widerøe tilbyr nå 15 prosent færre seter på innenriksfly sammenlignet med 2019, og fyller opp en større andel av kabinene enn før. Med kombinasjonen mindre til du og lavere etterspørsel fastslår selskapet at tiden med overkapasitet innenlands er over.

Lavere kapasitet

– Vi ser en reduksjon på 15–16 prosent i antall seter på norsk innenriks målt mot 2019, skriver Widerøe i en pressemelding basert på februartallene.

Etterspørselen er fremdeles ned med ti-elleve prosent. Dette gir en lavere kapasitet i markedet og bedre kabinfaktorer hos flyselskapene. Dette merkes spesielt godt i Nord-Norge, der kapasiteten mellom eksempelvis Tromsø og Bodø er redusert med 33 prosent siden 2019.

Også i markedet ellers er det lavere kapasitet etter at flyselskapet Flyr gikk konkurs ved utgangen av januar og satte alle fly på bakken med umiddelbar virkning. Selskapet mislyktes i å bli nordmenns foretrukne lavprisselskap, i tøff konkurranse med Norwegian.

Lavere produksjon

– Redusert kapasitet gir høyere billettpriser, forutsatt at etterspørselen holder seg, sier luftfartsekspert Hans Jørgen Elnæs til Way2Go.

En foreløpig beregning viser en generell økning i billettprisene på rundt 25 prosent.

– Med Flyr ute av bildet er noe av prispresset for Norwegian og SAS borte.

Bare litt, ifølge Elnæs, for selv om konkurransen generelt slakker litt gjør den det ikke mellom Norwegian og SAS på innenriks, selv om billettprisene øker. 

– Widerøe derimot er litt skjermet for konkurranse og holder seg klokelig borte fra «vepsebolet» som er Oslo lufthavn Gardermoen, med unntak av noen få ruter, sier han. 

Oslo lufthavn ligger fortsatt 30 til 40 prosent under 2019 nivå, målt mot daglige avganger og landinger. 

– Det kan forklares ved at Norwegian er betydelig «slanket» og SAS har en lavere produksjon enn var tilfelle i 2019, sier Elnæs.

Krevende operasjon

Ifølge Widerøe utvikler markedet og salget seg omtrent som ventet. I februar var 61 prosent av kabinene fylt opp på innenriksflyene. Dette er 3,7 prosentpoeng bedre enn januar og 3,4 prosentpoeng bedre enn i februar 2022. 

LES MER: Widerøe ønsker spansk sponse-modell!

Widerøe tror det vil bli bra etterspørsel etter ferie og fritidsreiser fram mot sommerferien – tross tildels betydelig høyere priser og sterke reaksjoner på de økte reisekostnadene. Særlig i Nord-Norge.

– Det er imidlertid viktig å merke seg at det fremdeles hefter stor usikkerhet rundt hvordan etterspørselen påvirkes fremover i takt med stigende renter, økte energipriser og generell prisstigning, sier konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe blant annet om prisbildet.

Så langt preges innenrikstrafikken for Widerøe av svært mange kanselleringer på grunn av røft vær.

– Å drive vinterdrift i arktisk kystklima har vist seg svært krevende i 2023. Vinterstormene har stått i kø fra Bergen i sør til Kirkenes i nord, og vi i Widerøe har jobbet dag og natt for å få fram våre passasjerer til sine destinasjoner på en trygg og sikker måte, sier konsernsjefen. ©