Misnøyen med de ulike reglene som regjerer mellom landene i Europa er utbredt. De er meget uforutsigbare, uoversiktlige og hemmende, noe særlig luftfarten og Europas reiseliv har vært til dels svært kritiske til.

Forskjellen mellom reglene i de forskjellige land avholder folk fra å reise når de ikke har tillit til om det går an å gjennomføre reisen. Det gjør at særlig reiselivet opplever enorme utfordringer med å dra seg ut av krisen.

Trolig har vi bare sett begynnelsen på pandemien. Mange europeiske flyselskaper står på kanten av stupet. Vårt eget Norwegian er ett av dem. Samtidig er flyselskapenes dramatiske utfordringer bare toppen av isfjellet. De fremtidige ringvirkningene er umulig å spå noe om, men at de vil skape utfordringer flere år fremover i tid er ingen i tvil om.

Nå foreslår EU felles og ensartede regler, men flere land – deriblant Norge – er tilbakeholdne. Europakommisjonen foreslår blant at det innføres tre forskjellige fargekoder. Kun når land er plassert i den røde kategorien skal det eventuelt være snakk om karantene.

I tillegg vil EUs høyeste myndighet Europakommisjonen ha reiserestriksjoner inndelt på regionnivå. Da slipper man å stenge ned et helt land ved lokale og isolerte smitte-utbrudd.

Forslagene krever at alle de aktuelle landene slutter seg til.

Rød

Områder som har fler enn 50 smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene og en andel av positive tester på over tre prosent. Begge nivåer skal altså overskrides for at et land havner i den røde kategorien. Reisende fra røde områder skal enten gå i karantene eller bli testet etter ankomst. Test er å foretrekke.

Oransje

Den oransje kategorien kan brukes for områder med en andel av positive tester på under tre prosent, men hvor smittetallet er på mellom 25 og 50 per 100 000 innbyggere de seneste 14 dager. Dette kan også gjelde for områder med en andel positive tester på over tre prosent, men med et smittetall på under 50 per 100 000. I denne kategorien bør det ikke være restriksjoner ifølge Europakommisjonens forslag, men det anbefales at man lar seg teste før avreise eller ved ankomst.

Grønn

Områder med færre enn 25 smittede per 100 000 de seneste 14 dagene og med en andel av positive tester på under tre prosent havner i den grønne kategorien. Denne kategorien bør ikke ha noen restriksjoner. ©