Det virker uskyldig nok når det du tror er en båtflyktning eller en annen presset fremmedarbeider tilbyr deg en falsk håndveske på stranda. For du vet trolig ikke at bak transaksjonen lurer en milliardindustri som inkluderer organisert kriminalitet.

Dyre briller

– Piratkopiene skader de legitime merkevareprodusentene, noe som igjen fører til tap av arbeidsplasser i lovlige virksomheter, sier seniorrådgiver i Patentstyret, Hedvig Bengtson, til TV2.

I tillegg kan du i verste fall være med og finansiere terror.

Ifølge Bengtson er det det et stort behov for bevisstgjøring og holdningsendring omkring privatkopiering. Det gjelder så vel norsk næringsliv som forbrukere. For falske merkevarer får du ikke bare tilbud om på stranda ved Middelhavet. De dukker også opp i butikkhyller og på nett.

Av tusen personer som ble spurt i en undersøkelse Patentstyret og Tolletaten har gjort om piratvarer og nordmenns holdninger til dette, svarte 24 prosent at de hadde kjøpt piratvarer en eller flere ganger. Mens flere enn halvparten svarer at de er i mot kjøp av slike varer, svarer 24 prosent at «det er greit noen ganger».

Det er med andre ord relativt stor aksept for å handle falske Ray-Bans, Louis Vuitton-vesker eller Rolex. Samtidig står som regel organiserte kriminelle bak den omfattende handelen. De tjener enorme summer på produktene, som også kan være direkte helseskadelige for forbrukerne.

Harde bøter

Det er stor forskjell på hvordan europeiske land straffer de som blir tatt med falske varer. Mens du i noen land kun risikerer at varene blir konfiskert, kan du andre steder vente deg massive bøter, og til og med fengselsstraff. De falske brillene kan med andre ord fort bli veldig dyre.

I Norge melder tolletaten om en strøm av falske varer hver eneste dag til Norge. De kommer både med fly, båt og i posten, enten som forsendelser eller med personer som har vært i utlandet. Straffen for å bli tatt med falske varer i Norge avhenger om du er en privatperson eller en bedrift.

Har du kjøpt en falsk vare til privat bruk risikerer du i utgangspunktet kun at varen blir konfiskert og destruert. Det er ingen straff, og ingen bøter.

Merkevarene selv kan imidlertid ta deg til retten, og har du handlet falske varer med den hensikt å selge de videre kan det være ulovlig.

Straff i utvalgte land om du blir tatt med falske varer:

* Spania: Ingen straff, men varene kan bli konfiskert.
* Frankrike: Opptil 3 års fengsel og 3 millioner kroner i bot
* Østerrike: Bøter fra 36 250 – 150 000 kroner
* Tyskland: Ingen straff, men varene kan bli konfiskert.
* Irland: Opptil 1 år i fengsel og 50 000 kroner i bot.
* Italia: Opptil 70 000 kroner i bot
* Nederland: Opptil 4 års fengsel og 820 000 kroner i bot.
Kilde: European Consumer Centre / EU