Hotelldirektør Erik Taraldsen ved Thon Hotel Svolvær vil nemlig forby Airbnb på det populære reisemålet og andre turistutsatte områder i Norge. 

Andre regler

Taraldsen mener at Airbnb hindrer fastboende i å finne seg plasser å bo. Han peker spesielt på sine egne ansatte.

– Hytter og hus kjøpes opp for kommersielt bruk,  sier Taraldsen til NRK.

Han mener Airbnb hindrer fastboende i å finne seg plasser å bo, og peker spesielt på sine egne ansatte.

– Tanken bak Airbnb var at man kunne leie ut dersom man hadde et ledig soverom, som forsåvidt er greit, sier Erik Taraldsen.

LOFOTEN: Derfor bør du reise dit – les mer HER!

Dette har endret seg betydelig. Nå er det i hovedsak større enheter som leies ut, til en rimeligere penge, og blir dermed en stor konkurrent til det profesjonelle reiselivet, mener han.

– Hytter og hus kjøpes opp for kommersielt bruk. Det gjør at det ikke blir plass til å bo her, for folk som skal jobbe og bli her lenge, mener Taraldsen.

I tillegg mener hotelldirektøren at Airbnb driver etter helt andre regler, for eksempel når det gjelder brannvern og søppelhåndtering. Det bidrar til at de kan leie ut billigere og dermed blir en stor konkurrent til det profesjonelle reiselivet, mener han.

Strengere krav

Om ikke Airbnb forbys bør denne delen av utleiemarkedet ifølge ham reguleres kraftigere

– Når andre land i Europa strammer inn, skjønner ikke jeg at vi ikke skal kunne gjøre det samme her. Det er en viktig diskusjon for oss som lever av dette, sier Taraldsen.

Han peker mot Berlin og viser til at de blant annet har et forbud mot «uriktig bruk» av leiligheter.

Om ikke forbud er mulig mener Taraldsen at det hvert fall burde komme mye strengere reguleringer.

En tilfeldig helg i februar var det 75 ledige overnattingssteder bare i Henningsvær, viser nettsiden til Airbnb ifølge NRK.

LES MER: Lofoten vurderer turistskatt – les mer HER!

– Det er ingen tvil om at vi har mange boliger som ligger ute på Airbnb og som brukes til feriebruk, sier ordfører i Vågan kommune, Frank Johnsen (Sp).

Vågan er en av få kommuner i Norge som har boplikt. Ifølge ordføreren har kommunen nylig vedtatt å intensivere kontrollen på boplikten i et forsøk på å få kontoll på boligmarkedet.

– Vi ser mange hus uten lys, sier Johnsen i et forsøk på å male et bilde på boligproblematikken.

I likhet med Taraldsen mener Johnsen at det burde være strengere krav til utleiere av Airbnb

Han opplever samtidig at Airbnb-utleien i kommunen som todelt. På den ene siden er de som bor i kommunen og leier ut en hytte, som han mener ikke er til hinder for noen.

– Så har vi de som kjøper opp på en mer spekulativ måte og leier ut, uten å bo her, sier han til NRK.

Positivt innslag

Ifølge Ole Michael Bjørndal i NHO reiseliv er ikke organisasjonen tilhenger av et forbud, men er enig i at det er på tide å se på et strengere regelverk for utleietjenesten.

– Airbnb har skapt frustrasjon for mange, både lokalbefolkning og reiselivsnæring, i Europa, sier

Samtidig har Airbnb bidratt til å skjerpe konkurransen i hotellnæringen. I New York har Airbnb-utleie bidratt til å dempe hotellpriser som er blant de høyeste i verden. 

Dette er nok ikke sammenlignbart med situasjonen i Lofoten, og Bjørndal mener det er naturlig å se på hvordan Airbnb kan reguleres strengere. 

– Det ikke være urettferdigheter i hvilke avgifter man må betale og hvilke rapportering- og registreringskrav man har, mener han.

At det for eksempel går en grense for mange overnattings-døgn den enkelte kan ha kan være en måte å regulere utleien på. For Airbnb gir også inntekter ut over til den enkelte utleier. Etter at utleiegiganten innførte rapporteringsplikt i 2019 er over seks milliarder kroner i inntekter blitt gjenstand for beskatning.

Allerede i dag må borettslag og sameier følge dette kravet og det vurderes å utvide plikten til å gjelde kommuner generelt, opplyser han.

– Vi er positive til Airbnb så lenge de følger de lover og regler som gjelder, sier Bjørndal.

Om man driver det som i prinsippet er det samme som et hotell bør man også følge de samme kravene, konkluderer han. ©