Generelt tror stadig flere at både deres egen og Norges økonomi blir kraftig forbedret det kommende året, ifølge barometeret. 

– Med vaksineringen i gang har folk begynt å se begynnelsen på slutten av pandemien. Det skaper mer optimisme, mener Finans Norge-direktør Idar Kreutzer, i en pressemelding.

Barometeret tyder ifølge Kreutzer på at de fleste husholdningene er trygge på egen økonomi, og har både midler og et ønske om økt forbruk når store deler av befolkningen er vaksinert. 

– Det vil bidra til å løfte aktiviteten i norsk økonomi, sier Kreutzer.

Styrket i troen

Samtidig har et flertall av befolkningen fortsatt lave forventninger til økonomien, og halvveis i første kvartal 2021 ender hovedindikatoren nok en gang på minussiden med -5,1. Det er likevel bedre enn fjorårets to siste kvartaler, som endte på henholdsvis -10,2 og -9,2.

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer (spørsmål) som samles i en hovedindikator.

Et positivt tall betyr at det er flere optimister enn pessimister, og størrelsen på tallet viser hvor mange flere det er i den ene eller den andre gruppen.

Til sammenligning endte hovedindikatoren på samme tid i fjor på 3,6.

Troen på at Norges økonomi skal bedre seg det kommende året, er den indikatoren som viser størst positiv endring siden forrige måling i november.

– Tallene styrker troen på at norsk økonomi vil oppleve en gjeninnhenting når en stadig større del av befolkningen blir vaksinert og samfunnet åpner opp igjen, sier Kreutzer.

Indikatoren har styrket seg fra -74,1 i siste kvartal i fjor til -63,4 i inneværende kvartal.

I tillegg viser barometeret at mange har stor tro på egen økonomi. Her ender indikatoren på 22,9.

Mer på reise

Barometeret viser også en tydelig vekst i nordmenns ønske om å bruke mer penger på å reise.

Reiseindikatoren ble mer enn halvert gjennom pandemien, men stiger nå kraftig fra forrige måling. Samtidig tyder barometeret på at folk er lei av å pusse opp hjemme.

– Vi har brukt pandemitiden til oppussing, og nå er det opplevelser vi søker, sier Kreutzer, som mener dette er godt nytt for blant annet reise- og turistnæringen.

– Mye tyder på at disse aktivitetene vil ta seg markert opp så fort andel vaksinerte i befolkningen stiger og de begrensende tiltakene reverseres. Vårt håp er at husholdningene først og fremst øker konsumet innenlands, for å få fart på norsk økonomi igjen.

Barometeret viser også at det går et tydelig skille mellom respondenter som stemmer borgerlig, og dem som tilhører den rødgrønne siden. Det er mer optimisme på borgerlig enn på rødgrønn side.

– Tallene kan tyde på at den borgerlige blokkens velgere har tiltro til at politikken som føres er godt tilpasset den økonomiske situasjonen, sier Kreutzer. ©