Meningen var å innføre ordningen denne sommeren, men på grunn av Corona-pandemien ble avgjørelsen først utsatt på ubestemt tid. Nå har myndighetene bestemt seg for en dato.

Det skjer til tross for at byen og landet står midt i en pandemi som har lagt det lokale reiselivet i ruiner. Venezia er i stor grad helt avhengig av turister, og mange er desperate.

Les mer om Venezia HER!

Samtidig ser flere på «pausen» som en mulighet for å endre turismen i byen til det bedre. I tillegg til alle cruiseskipene som sperrer for utsikten har innbyggerne sett seg lei av besøkende som svømmer i kanalene, spiser midt i gatene og ellers oversvømmer de mange attraksjonene.

Opptil 30 millioner mennesker er innom Venezia årlig, og det sier seg selv at tross det enorme antallet betyr dette tallet også store inntekter for det relativt lille samfunnet. Av den grunn valgte de lokale myndighetene å utsette innføringen av besøks-gebyret

«Contributo di accesso» som avgiften heter på italiensk blir priset i forhold til sesong-variasjonen. Målet er også å spre besøket noe jevnere ut over ukedagene, tidene på døgnet og året. Før pandemien var det snakk om et gebyr på rundt hundre kroner på de aller travleste dagene.

De som overnatter er unntatt gebyret, som skal oppmuntre besøkende til å bli lenger når de først har kommet. 

Ut over det planlegges det å innføre et system som gjør det mulig for turister i større grad å planlegge sine besøk bedre, basert på pris og besøkstall. Dette vil også være et tiltak som skal oppmuntre til mer bærekraftig turisme.

De siste 70 årene har mer enn 70 prosent av innbyggerne i Venezia forlatt byen, i hovedsak fordi næringslivet nesten utelukkende er rettet mot reiseliv. Noen av dem som er igjen er redd for at byen blir mer som en fornøyelsespark enn en levende by. Dette skal ifølge myndighetene forhindres ved at mer av inntektene som genereres fra turisme skal forbli i byen. ©