Fra og med neste år blir det satt tak på trafikken på flyplassen. I tillegg vurderer nå landets regjering en skatt på passasjerer som flyr over Schiphol – en skatt de som starter reisen sin der allerede betaler.

Schiphol er først ut i Europa med denne type skatt.

Det er allerede politisk flertall for ordningen, som vil øke kostnadene ved å bestille en reiserute som går via Schiphol. Idag er den regulære flyplassavgiften de som reiser ut fra Amsterdam betaler på rundt 300 kroner én vei, en skatt myndighetene nå ønsker å legge på de som reiser via flyplassen, for eksempel fra Oslo via Schiphol til USA.

Totalt vil det alene kunne beløpe seg til 600 kroner.

Kritikerne frykter nå at det vil skje en konkurranse-vridning, der flyselskaper og passasjerer vil unngå å fly over Schiphol. Eksperter går så langt i å si at dette kan få katastrofale konsvenser for flyselskapet KLM, som opererer ut fra den nederlandske millionbyen.  ©