Loven, som trolig vil tre i kraft om kort tid, har som mål å redde bedrifter og arbeidsplasser som står i fare for å gå konkurs. Den skal også gi mer effektive gjeldsforhandlinger, melder NRK.

Med de nye reglene blir det ikke lenger noe krav om at to tredeler at dagens aksjonærer sier ja til planen om å gjøre gjeld om til aksjer. At over 50 prosent av aksjonærene sier ja på generalforsamling holder. Loven inneholder heller ikke noe krav om at alle kreditorene må si ja.

– Jeg kjenner ikke Norwegian spesielt, men muligheten for å konvertere gjeld til egenkapital og fjerningen av minimums-dividenden vil kunne hjelpe Norwegian hvis det kommer dit, sier advokat Håvard Wiker i advokatfirmaet Ro Sommernes til kanalen. ©