EU-avstemningen vil finne sted i oktober.

Problem i transit

Det som lenge har vært en kilde til frustrasjon blant flyreisende kan nå bli en saga blott i EU. Det skjer som et svar på inkonsekvente retningslinjer for håndbagasje på tvers av flyselskaper,  samt det EU kaller «uklar annonseringspraksis», som ofte fører til uventede gebyrer på håndbagasje. 

Allerede i 2014 slo EU-domstolen fast at håndbagasje var en integrert del av flyreisen, som passasjerer ikke skulle belastes ekstra for. Den offisielle avstemningen for å vedta denne resolusjonen skal etter planen finne sted i Europaparlamentet i oktober.

I følge nyhetsportalen Yahoo! er et av kjerneproblemene EU tar sikte på å ta opp mangelen på enhetlig i bagasjepolitikk, noe som ofte kan føre til forvirring og ekstra utgifter for reisende, siden vekt og størrelses-standarder for håndbagasje kan variere betydelig mellom ulike flyselskaper. 

Dette utgjør en særlig utfordring for passasjerer som skal fly videre med tilslutningsfly med ulike flyselskaper. Disse kan i noen tilfeller ende opp med å betale uventede gebyrer ved gaten på grunn av disse forskjellene.

Kan betale mer

I tillegg oppfordrer EU også flyselskapene til å være mer transparente i sin kommunikasjon med passasjerer og prisstrukturene, spesielt når det gjelder tilleggskostnader som setetildelings-avgifter og flytider. Dette kan resultere i ganske misvisende priser, og er grunnen til at Spanias forbrukerdepartement tidligere i år satte i gang en undersøkelse av flere lavprisflyselskaper og særlig deres praksis knyttet til avgift på håndbagasje. 

Undersøkelsen avdekket at å skille disse avgiftene fra billettprisene gjorde det mulig for transportører å annonsere kunstig lave priser som ikke reflekterte de reelle kostnadene for passasjerene.

Nå gjenstår det å se hvordan flyselskapene vil reagere på disse potensielle endringene. Om avstemningen går gjennom kan selve billettprisen ganske enkelt gå opp for å dekke differansen, noe som betyr at alle kan ende opp med å betale mer, selv de som aldri reiste med håndbagasje i utgangspunktet! ©