På Filippinene har 146 000 mennesker blitt smittet siden januar, og viruset har resultert i 622 dødsfall. I tillegg til Filippinene rapporteres det om store utbrudd i Malaysia, Vietnam og Bangladesh.

Det er kun når sykdommen bryter ut at man kan testes for å se om man har viruset.”

Det er imidlertid ingen grunn til panikk dersom du planlegger en reise til Asia de kommende månedene. Lege med spesialisering i tropiske sykdommer, Niels Højlyng, sier at det er svært sjelden at sunne og friske skandinaviske turister blir alvorlig syke av dengueviruset.

– Totalt sett er risikoen for å bli smittet som turist veldig liten. Det er langt fra alle mygg som bærer viruset, og smittefaren er størst i land- og sumpområder langt borte fra de klassiske turistområdene ved kysten, sier Niels Højlyng.

Det finnes foreløpig ingen vaksine mot dengueviruset, så den beste beskyttelsen er å unngå myggstikk. Skulle du likevel bli stukket av mygg, så ta det med ro og se an:

– Du skal først oppsøke lege dersom du opplever symptomer. Det er kun når sykdommen bryter ut at man kan testes for å se om man har viruset, sier Niels Højlyng.

Symptomer på denguefeber opptrer typisk etter tre til fem dager i form av høy feber, utslett, hodepine og muskelsmerter, akkurat som ved en kraftig influensa.

I få og sjeldne tilfeller forårsaker viruset alvorlig mangel på blodplater, noe som kan være farlig dersom det ikke blir behandlet. Alvorlige tilfeller av sykdommen kan oftest behandles på sykehus med blant annet blodoverføring hvor man får tilførsel av blodblodplater. BM

Slik unngår du å bli stukket av mygg
* Bruk myggspray eller annet myggmiddel på utildekket hud
* Gå med klær som dekker mest mulig av kroppen
* Sov under myggnett og med lukkede vinduer og dører
* Vær oppmerksom på stillestående vann