Mange fryktet at den nye loven som regulerer utleie av leiligheter på plattformer som Airbnb skulle påvirke hotellprisene. Ekspert mener reguleringen har hatt minimal effekt, selv om hotellprisene har steget betydelig siste året.

Oppblåst problem

Målet med den nye loven er å sikre at det ikke oppstår boligmangel i millionbyen, ved at man i stedet for leie ut til innbyggere leier ut til turister.

Utleier må fra nå av melde seg til en særskilt avdeling underlagt bystyret. Den håndhever regler som skal hindre at utleie er i strid med reglene. Ved regelbrudd vil både bookingportalen og utleier kunne bli bøtelagt

Så langt er det lite som tyder på at begrensningene de nye reglene innebærer vil ha store utslag i markedet på lang sikt, selv om prisene har økt endel siste året – særlig blant de hotellene som retter seg mot turister.

Kommunikasjonssjef Philip Ballard i bookingportalen HotelPlanner sier til avisen USA Today at de mulige konsekvensene er blåst ut av alle proporsjoner.

Dyre rom

– Om det hele ender med at prisen på rom går opp, vil det skje litt etter litt, og det vil dreie seg om hoteller som først og fremst henvender seg til fritidsreisende, sier Ballard, som anslår at rundt 7500 Airbnb-objekter har forsvunnet fra markedet. Ifølge ham er ikke det nok til å endre et marked som New York, hvor etterspørselen er mer eller mindre konstant.

Airbnb vil ikke bekrefte det eksakte tallet, men opplyser at det i dag er færre boliger til leie i byen enn det som var tilfelle før utleiere ble pålagt å registrere seg.

Romprisene steg allerede før det nye lovverket ble innført i september, viser tall fra søkemotoren Trivago. I oktober var dagsprisen på et standard dobbeltrom på et hotell i New York 9,92 prosent høyere enn i samme måned for ett år siden.

Et rom av denne typen kostet i snitt 5700 kroner i oktober, som er 1,92 prosent høyere enn i september. ©