Reduksjonen tilsvarer rundt 20 avganger om dagen. Flyselskapet har om lag 430 daglige avganger.

Påvirker alle

– Vi reduserer tilbudet av kommersielle ruter med om lag åtte prosent fra september. Det er lavere reiselyst enn det vi hadde forventet, sier Widerøe-sjef Stein Nilsen til nettstedet E24.

Nilsen forklarer situasjonen medt folks lavere disponible inntekt, som gir redusert etterspørsel etter flyreiser. Han tror det vil påvirke hele flybransjen. 

Sommeren ser bedre ut.

Økt kapasitet

– Det er høyt ferietrykk, og da reiser folk. Det er mer når vi kommer over til normal virksomhet igjen at vi forventer at folk vil prioritere litt hardere, sier han.

Ifølge en pressemelding fra flyselskapet gikk kabinfaktoren ned med 4,1 prosentpoeng i juni, og etterspørselen i sommerferien er noe lavere enn forutsatt.

Widerøe har økt kapasiteten uten at antall passasjerer har vokst tilsvarende. En svekket norsk krone, høye drivstoffpriser og flypassasjeravgiften er noen av årsakene. ©