Widerøe fraktet 2,5 prosent færre passasjerer i mars 2023 sammenlignet med mars 2022. Mot sommeren tas det grep for å snu den synkende trenden.

Stor økning

– Norske flyselskap har ikke tjent penger på mange år, og selv med dagens priser klarer ikke inntektene å dekke kostnadene, sier konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen i en pressemelding.

– Det er derfor ikke realistisk at flyselskapene skal klare å redusere prisene på kommersielle ruter på egen kjøl. Skal disse prisene reduseres må det tas grep politisk, mener han.

Widerøe øker nå egen kapasitet internt i Nord-Norge betydelig i sommerprogrammet. Antall seter som tilbys mellom Tromsø og Bodø øker med 116 prosent. Antall seter som tilbys mellom Bodø og Trondheim økes med 146 prosent. 

I tillegg økes kapasiteten mellom Bodø og Leknes med 20 prosent. Det vil også bli flere videre-forbindelser til Oslo.

Bedring

Som konsekvens av lavere etterspørsel, økte skatter og avgifter, økte drivstoffpriser og lav kronekurs har kapasiteten på viktige distriktsruter ifølge Widerøe vært lavere enn behovet denne vinteren. Dette har vært en utfordring for befolkningen langs hele norskekysten, men spesielt i Nord-Norge. 

Strekningen mellom Tromsø og Bodø hadde for eksempel 33 prosent lavere kapasitet enn 2019. Dette har resultert i uheldige flaskehalser for internreiser i Nord-Norge

– Vi legger bak oss en periode med altfor dårlig kapasitet på viktige kollektivruter i Nord-Norge. Dette tar vi nå tak i, og nordlendingene vil merke en betydelig forbedring i tilgjengeligheten fremover, sier Nilsen. ©