Forslag til endringer i reglene skal nå ut på høring. De kommer på bakgrunn av de raske klimaendringene og den kraftige turismeveksten på Svalbard. Antallet registrerte ilandstigninger fra turistskip er nærmere firedoblet – fra 29 600 i 1996 til 124 000 i 2019.

– Dagens miljøregelverk er ikke lenger tilstrekkelig for å ivareta den sårbare naturen og kulturminnene på Svalbard, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Det er svært få begrensninger på hvor turister kan gå i land på Svalbard i dag. Forslaget fra Miljødirektoratet innebærer at i verneområder på øygruppa bør turister kun få gå i land på 42 utvalgte steder, og at det bare bør være lov å ha 200 passasjerer på turistskip.

I tillegg skal forbudet mot å oppsøke isbjørn skjerpes, og det blir et avstandskrav på 500 meter.

Høringsfristen for innspill til Miljødirektoratet er 3. februar 2022. ©