Corona-situasjonen gjør at turistene uteblir og da er tidspunktet perfekt for å stenge veien og starte den helt nødvendige rassikringen, sier ordfører Yvonne Wold i Rauma til TV2.

Neste sesong skal det være full gass…”

Statens vegvesen har i en rapport fra 2018 konkludert med at det er rasfare på deler av veien, og spesielt utsatt er Kjelstadlinja før man kommer til Stigfossbrua. Her har geologene markert ut 11 steinblokker som må fjernes.

– Nå er det viktigere enn noen gang at vi klarer å snu oss raskt rundt og få gjort arbeidet i en sesong som likevel blir begrenset. Samtidig vil det være et viktig bidrag til å holde oppe anleggsbransjen som nå har mye ledig kapasitet, mener Wold.

– Det eneste som trengs nå er lemping av rigide anbuds-systemer som normalt sett tar lang tid. Her er det om å gjøre å komme i gang raskt, ordføreren.

Ordføreren mener det er viktig av hensyn til reiselivsbransjen å gjennomføre rassikringen nå.

– Aktørene i reiselivet må slippe belastning med stenging neste år. Neste sesong skal det være full gass med turister, mener Wold. BM