En ny studie konkluderer med at en plassering av en ny felles fergeterminal på Vippetangen både vil styrke økonomien og være mer bærekraftig.

Fordeler og ulemper 

Dersom de populære fergene fra København og Kiel samles i en felles terminal på Vippetangen vil også passasjerer fra Danmark og Tyskland ha lett tilgang til sentrum av Oslo og attraksjonene turistene ønsker å besøke.

Dette ifølge Oslo Havn. Det er konsulentselskapet Asplan Viak som har sett på mulighetene for fergene, etter oppdrag fra Hav Eiendom. Sistnevnte er for tiden i ferd med å blåse nytt liv i havneområdet gjennom utbyggingsprosjektet Fjordbyen.

— Fjordbyen vil tjene på at fergene samles på Vippetangen, mener Oslo Havns plan- og utviklingsdirektør Espen Dag Rydland i en pressemelding.

I løpet av arbeidet med utredningen har Asplan Viak også vurdert fordelene og ulempene ved en samlet terminal for fergene ved kaia i Kongshavna litt lenger sør enn Vippetangen.

– Studien indikerer imidlertid at denne løsningen vil ha større negativ innvirkning på mangfoldet i naturen, sier Heidi Neilson, avdelingsleder for Plan og miljø ved Oslo Havn.

Frigjør til boligområde

— Utslippene er beregnet til å bli opptil 19 ganger høyere dersom det ender med at Kongshavn blir valgt som plassering for ny fergeterminal.

DFDS bruker allerede havnen på Vippetangen, og det er derfor anslått at det bør være relativt enkelt å finne plass til Color Line. 

En av bekymringene er økt trafikk, men det forventes at dette kan løses ved å innføre flere tiltak som kan bidra til å unngå kø. Og dersom Color Line flytter fra dagens terminal vil det frigjøre plass til å etablere et nytt boligområde i og rundt havna på Filipstad, der rederiet holder til i dag.

Et slikt prosjekt vil potensielt bestå av opptil 1400 boliger, hvor beboerne vil ha kort vei til sentrum. Dette er beregnet å ha en samfunnsøkonomisk verdi på inntil seks milliarder norske kroner kroner, opplyser Oslo Havn.

Den endelige beslutningen om fremtidig felles fergeterminal er opp til Oslo bystyre. ©