Det er et stort behov for en skikkelig rettslig vurdering av karantenehotell-ordningen, mener advokat Lina Smorr ved Andersen & Bache-Wiig, som torsdag sendte varselet om søksmål til Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Ikke forholdsmessig

Advokatfirmaet representerer nå 688 personer som vil gå til søksmål, og Smorr forventer at dette tallet vil stige.

Gruppen består i hovedsak av polakker som jobber og bor i Norge. De hadde torsdag kveld samlet inn rundt 300 000 kroner i en Spleis-aksjon, ifølge  NRK.

Bakgrunnen er at regjeringen i februar strammet inn på innreisekravene for EØS-borgere. For å komme inn i landet var det ikke nok å bo i Norge, man måtte også være registrert i Folkeregisteret. Over 3200 personer ble bortvist fra Norge som følge av innstrammingen, og flere av disse måtte ta inn på karantenehotell i påvente av å bli tvangssendt ut av landet.

– Vår vurdering er at ordningen strider mot krav til begrunnelse, nødvendighet og forholdsmessighet, som både følger av smittevernloven, menneskerettighetene og internasjonale forpliktelser etter EØS-avtalen og International Health Regulations, sier Smorr.

Innreisereglene ble myket opp fra 21. mai.

Nye regler

Følgende grupper skal være på karantenehotell fra torsdag 27. mai!

* Reisende fra utenfor Europa skal i utgangspunktet være på karantenehotell i hele karanteneperioden fram til negativ test tidligst etter sju døgn.

* Reisende fra europeiske land kan slippe å oppholde seg på karantenehotell dersom landet de kommer fra, oppfyller to kriterier: Færre enn 150 nye smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, og at maks 4 prosent av dem som testes, er positive. Reisende fra disse landene må gjennomføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested.

* Reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land som har flere smittede enn 150 smittede per 100 000, må være på karantenehotell fram til de har fått en negativ test tatt tidligst etter tre døgn. De må fullføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested og kan teste seg ut av karantene tidligst etter sju døgn.

* Reisende fra europeiske land med særlig høye smittetall, må være på karantenehotell fram til negativ test tidligst etter sju døgn. Det kommer mer informasjon om denne gruppen senere.

* Det gjøres unntak for sjøfolk som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia og som skal mønstre på i Norge. Sjøfolk må fortsatt på karantenehotell etter at de kommer hjem, men kan gjennomføre karantenen før de mønstrer på om bord i skipet. Disse endringene trer i kraft fra 21. mai. ©