INDUSTRI: Marihuana er en av flere annerledes turistattraksjoner i Amsterdam. (Foto: Bjørn Moholdt)

Amsterdams «coffee shops» er populære blant dem som er ute etter noe helt annet enn vanlig espresso. At byen nå ønsker å hindre turister i å bruke dem vil kunne innebære en betydelig reduksjon i besøket.

Målet med det nye forslaget er å sette en stopper for dopturisme, som har økt til tross for at det er blitt færre marihuana-kafeer.

Politi, påtalemyndighet og ordfører Femke Halsema vil kreve at kunder på de navngjetne kafeene fremviser nederlandsk pass for å komme inn. Bystyret har ikke godkjent planene ennå.

Amsterdam har hittil vært unntatt fra regelen om at bare landets egne borgere har lov til å kjøpe hasj og marihuana til eget bruk i kafeene. 

Undersøkelser bekrefter at masseturismen vil gå markant ned dersom turister ikke lenger får røyke det samme som de lokale. ©