ECDC anbefaler nå å oppheve karanteneplikten av flypassasjerer innen Europa. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener det er helt feil.

– Dette er en anbefaling som ikke passer spesielt godt til de utfordringene vi har hatt i Norge den siste tiden knyttet til importsmitte, sier han, og peker på at Norge de siste to månedene har opplevd økt importsmitte fra arbeidsreisene fra utlandet.

ECDC viser til at coronaviruset er etablert i både EU, EØS og Storbritannia, og mener at import-smitte utgjør en liten del av alle registrerte smittetilfeller, og smittespredningen derfor ikke vil øke nevneverdig.

Nakstad er imidlertid tydelig på at Helsedirektoratet ikke vil anbefale regjeringen å følge ECDCs anbefalinger.

– Tvert imot vil vi med nye hurtigtester kunne kombinere karantene og testing på en stadig mer treffsikker måte, som både begrenser smittespredningen mer effektivt og samtidig gjør det mulig å reise over grensene for dem som har behov for det, mener Nakstad. ©