Nordmenn betaler heller for å se løver i Afrika enn å fiske på fjorden, sier Andreas Nilsen på Kvaløya til nettavisen E24.

På hans fiskecamp på Lauklines utenfor Tromsø er omsetningen i kjølvannet av corona-pandemien halvert. For selv om vi reiser som aldri før i vårt langstrakte land er det de færreste som vil betale for å ta naturen i bruk.

«Allerede tar lokale banker høyde for store tap.»

Derimot er utlendinger spandable og blar opp for å være med ut på havet for å fiske. Tall fra andre lignende opplevelses-bedrifter viser at det er gjester fra Sverige, Sveits, Finland, Tyskland og England som holder dem i gang.

Nordmenn kjøper bare unntaksvis slike tjenester.

– Det er ingen tradisjon i Norge for å betale for en fiskeguide eller en fjellguide, sier Nilsen.

Jacob Nørby i Visit Tromsø bekrefter overfor E24 at deres medlemsbedrifter som selger opplevelser har hatt en omsetningssvikt i juni, juli og hittil i august på 76 prosent sammenligna med samme periode i fjor.

– Det er utlendingene som legger igjen penger. Nordmenn prioriterer annerledes, sier salgssjefen i Visit Tromsø.

Mønsteret på sommeren gjentar seg også vinterstid. I jakten på nordlyset er det utlendingene – og særlig asiatere – som sørger for omsetningen, ikke nordmenn.

Derfor må aktørene som tilbyr aktivitets-turisme nå tenke nytt, for det kommer til å ta tid før utlendingene finner veien tilbake til Norge. Men før nye forretning-modeller rettet mot nærområdene dukker opp vil mange aktører komme til å gå dukken. Allerede tar lokale banker høyde for store tap.

– Sikkert er det iallfall at vi som driver må holde litt igjen med tanke på å sette nye ideer ut i livet for å se hvordan dette ender, konkluder Andreas Nilsen. ©