Bakgrunnen for studien er en rekke tilbakemeldinger på at setestørrelsen på dagens fly ikke er inkluderende for alle.

Unngår å fly

Den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA gjør nå en omfattende undersøkelse der de ber om tilbakemeldinger på minimum dimensjon på flysetene. Det er i første omgang knyttet til sikkerhet.

Mandatet til FAA omfatter ikke passasjer-komfort, men for eksempel om setestørrelsen påvirker funksjonshemmedes og andres gruppers sikkerhet.

Bredden på økonomisetet hos de store amerikanske flyselskapene varierer mellom 43,2 og 47 cm, i premium mellom 47 og 48,3 cm. Målet er nå å finne ut om disse målene ivaretar passasjer-sikkerheten.

Stipendiat Karlijn Burridge i Obesity Medicine Association – som kan oversettes til «den medisinske foreningen for de sykelig overvektige» – sier at pasientenes sikkerhet påvirkes av setestørrelsen.

– Det rapporteres om fysisk smerte, alvorlige blåmerker og frykt for å ikke passe inn i et sete eller kunne bruke badet på flyvningen, sa Burridge. 

– Mange mennesker vil i det hele tatt unngå å fly på grunn av disse utfordringene.

Fungerer ikke

En FAA-studie fra januar 2021 viser på den annen side at selv de trangeste setene ikke har særlig innvirkning på nødevakuering.

Gjennomsnittsvekten til studiedeltakeren i denne undersøkelsen var 88,5 kilo. Mye opå den bakgrunn vil spørsmålet om hvorvidt store personers komfort påvirker hvor trygge de er i setene neppe få FAA til å vedta endringer.

Samtidig har det å fly enge vært et stresspunkt for overvektige mennesker, som i tillegg er utsatt fra stigma fra omgivelsene. Paul Hudson, som leder rettighets-organisasjonen FlyersRights.org, sier til avisen USA Today at bare 20 prosent av dagens reisende passer komfortabelt inn i dagens flyseter.

For å bøte på utfordringene foreslår fnoen lyselskaper at overvektige kunder kjøper ekstra flysete om de ønsker bedre komfort. Men det er kostbart.

– Overvekt har ikke bare et komfortproblem, men også et sikkerhetsproblem, sier reise-entusiast og blogger Annette Richmond. I sitt arbeide fokuserer hun særlig på denne problemstillingen. Håpet er at FAA vil lytte til innspill hun og andre har kommet med i årevis.

– Det kan virke som om tidspunktet har kommet og at aktørene begynner å lytte til sine kunder og dermed gjør flysetene mer imøtekommende for flere, sier hun.

– For uansett dimensjonene idag fungerer de ikke for de fleste av oss. ©