Gebyret skal dekke garantien som alle selskaper må stille for å sikre Reisegarantifondet mot tap ved konkurs, skriver  Dagens Næringsliv.

– Slike garantier, som kan utstedes av banker eller forsikringsselskaper, er kostbare og binder opp veldig mye likviditet i selskapene, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv, som forslår å dytte denne kostnaden over på de reisende.

– Vi mener det heller på hver reise bør legges et gebyr som går til Reisegarantifondet og som kan brukes til å dekke forbrukernes krav i en konkurssituasjon, fortsetter hun.

Et slikt gebyr vil gjøre det mer forutsigbart for selskapene. Det mener reisearrangøren Norsk Tur, som opplyser at det har store beløp bundet opp som sikkerhet for garantien som stilles til Reisegarantifondet.

– Det er klart det er krevende i en situasjon der jeg må forberede meg på å klare meg til neste sommer uten en krone i inntekter, sier eier Sissel Nordhagen til avisen.

Virke har så langt ikke sagt noe om størrelsen på gebyret.

– Danskene har en ordning med garanti for flyreiser med et fast beløp per reise. Vi mener det kan være en god løsning, men vi er ikke låst her og åpne for ulike løsninger, sier Bergmål. ©