Det er frustrasjon blant oss ordførere i begge land over at sentrale myndigheter har så liten fokus på grensene i nord, sier ordfører Helga Pedersen i Tana til iFinnmark.

Onsdag var hun for første gang i Utsjok i egenskap av ordfører for å møte kollegaen Ilmari Tapiola. Også ordfører Svein Atle Somby i Karasjok deltok på møtet, via nett. Tema for møtet var at grenseåpningen mot Finland drar ut i tid.

– Vi synes det er veldig rart at ikke grensene mellom våre land åpnes på lik linje med Danmark. Det er lite smitte i Finland. Derimot skjønner vi godt at regjeringen venter med Sverige der det fortsatt er mye smitte og mange dødsfall, sier Pedersen.

Hun og de to andre ordførerne mener det er feil å behandle Sverige, Finland og Island likt.

I en felles uttalelse fra de tre ordførerne heter det at de stengte grenser har gått hardt utover folk og næringsliv i grensekommunene. Ordførerne mener det ikke lenger er rimelig å holde grensene stengt når Corona-situasjonen er under god kontroll, og det heller ikke er noen nye smittetilfeller verken på norsk eller finsk side av grensen. ©