Det er byens ordfører Dario Nardella som har gått ut med kunngjøringen. Tiltaket har vært vurdert siden 2021, sa i samarbeid med en annan populærturqistby, Venezia.

Som et av Italias mest populære reisemål understreker ordførere at Firenze forsøke å innføre egne regler på lokalt plan fordi han ikke er fornøyd med utkast til nasjonale regler.

Nardella vil blant annet blokkere nye kontrakter for korttidsutleie, og han vil tilby skattelettelser for å oppfordre til mer permanente opphold.

Både i Italia og andre land på kontinentet har en kombinasjon av lave lønninger, mangel på boliger, korttidsutleie til turister og høy inflasjon skapt en boligkrise som særlig rammer lavtlønnede og studenter. 

Presset er særlig stort i populære byer som Paris, Berlin, Barcelona og nå altså Firenze. ©