Vikingmuseet ble vedtatt bygget i 2019, og blir får i den forbindelse 110 millioner kroner over statsbudsjettet i 2021.

MYE STØRRE: Det nye museet blir tre ganger større enn det som i dag står der.

Det nye museet skal bygges sammen med det eksisterende Vikingskipmuseet på Bygdøy i Oslo. Til sammen blir det nye museet tre ganger større enn dagens utgave. Den totale kostnadsrammen for byggeprosjektet på 2,2 milliarder kroner.

Samtidig settes momsen for reiselivs- og kultursektorene opp igjen til 12 prosent neste år, dersom regjeringen får gjennomslag for det nye statsbudsjettet. Det kan gi høyere priser både på fly, hoteller og fornøyelses-parker.

Reiseliv, kultur og idrett betaler seks prosent moms ut året, etter at regjeringen og Frp før helga ble enige om å videreføre ordningen, som ble innført 1. april i år. Men fra nyttår er det slutt, om regjeringen får det som den vil. Det skjer til tross for at disse sektorene er svært hardt rammet av coronatiltakene.

Også flypassasjer-avgiften, som ble opphevet 1. januar, vil gjeninnføres fra nyttår. Regjeringen forventer å få inn 1,6 milliarder kroner gjennom denne avgiften. ©