Cruiseturismen har tatt seg opp, og 2022 ligger an til å bli et rekordår for besøk i norske havner. Fire millioner passasjerer er ventet til Norge i løpet av året.

Høyere avgifter

Denne turismen er kjent for å slippe ut mye Co₂, men lite penger der de kommer på besøk.

Ålesund er blant de mest populære cruisehavnene i Norge, men det merker restaurantene i byen lite til.

– Jeg har ikke observert noen komme inn i døra. Vi merker det egentlig ikke i det hele tatt, sier Marius Lunde Petersen, driftssjef ved restauranten Dampsentralen og Pir til NRK.

Ved Universitetet i Bergen har professor Svein Larsen ved universitet i Bergen forsket på turisme i mange år, og kan bekrefte at cruiseturistene er de som legger igjen minst penger av alle turister.

Årsaken er ifølge ham åpenbar. Som reisende på en all inclusive-reise er alt betalt på forhånd.

– Om det koster penger å gå inn på et museum, går de ikke inn der. De går ikke på kafeer, konserter, barer eller restauranter, sier professor Larsen.

Han mener myndighetene bør se nærmere på hvilke tiltak som kan gjøres for at det skal lønne seg å ha cruiseturister på besøk. En løsning kan være avgift på havnene, men det igjen kan føre til at cruiseturistene ikke kommer, sier han.

– Det vil være mye bedre for oss med flere landturister og færre cruiseturister, sier han.

Flere dager

Reiselivssjef ved destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Tom Anker Skrede, ønsker alle turister velkomne.

– Cruiseturistene har med seg bopelen sin, men de bruker penger i land på aktiviteter, utflukter og attraksjoner, på lik linje med de som bor på hotell, mener han.

Larsen er uenig. Han understreker at det er hotellgjestene som legger igjen mest penger.

Driftssjef Lunde Petersen, som ikke har sett noe til cruiseturistene, sier til NRK at man burde prøve å ha en jevn strøm av turisme – og turister som er der over flere dager.

– Det viktigste vi gjør er å sørge for at de at de bruker hele regionen og bruker mer penger. Det er god og bærekraftig utvikling for reiselivet at gjester som er her over flere dager som bruker det samme tilbudet som lokalbefolkninga for øvrig bruker, sier han. ©