Da vi begynte å reise igjen etter flere år med reiserestriksjoner, ble gjennomsnittlig lengde på en reise forkortet med én dag sammenlignet med 2019.

Mer tilpassede reiser

Det viser tall fra reisebyrået Ticket. Gjennomsnittsreisen har nå en varighet på 8,4 dager, mot 9,6 dager i 2019. Unntaket er Bangkok og Thailand der vi ønsker å bli like lenge som før.

I 2019 var Kreta det europeiske reisemålet der vi oppholdt oss lengst, med et gjennomsnittlig opphold på 9,5 dager. I 2023 var det på 8,8 dager. 

Tallene tyder på at nordmenn i stadig økende grad velger å korte ned ferieturene.

– Kanskje fokuserer vi mer på kvalitet enn kvantitet når de utforsker reisemålet, sier markeds- og administrasjonssjef Ellen Wolff Andresen i Ticket.

– Det er tydelig at måten vi reiser på utvikles og tilpasser seg en ny tid. De som reiser leter etter ulike opplevelser, og disse tallene reflekterer et økende ønske om kortere og mer konsentrerte reiser. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg fremover, sier hun.

På egne premisser

Sommeren 2023 har ifølge Wolff Andresen vært en spesielt interessant tid for å analysere disse trendene. 

– I sommersesongen så vi en drastisk nedgang i reiselengden sammenlignet med samme periode i 2019, med en nedgang på 16 prosent fra 10,6 dager til 8,9 dager, forklarer hun.

– Samtidig som reiselengdene gikk ned, økte bestillingene med 7,6 prosent sommeren 2023 sammenlignet med 2019.

De kortere reisene denne sommeren kan muligens delvis skyldes regnværet hjemme i Norge, som gjorde at mange bestilte korte restplassreiser til solen, men for mange kunder kan det også være snakk om endring i preferanser. 

– Folk ønsker å utforske verden mer på egne premisser enn tidligere, med kortere turer som kan tilby en mer intens og minneverdig opplevelse, konkluderer Wolff Andresen.

De ti mest populære reisemålene med gjennomsnittlig reiselengde i 2023:

Gran Canaria 11,1 (11,7), Alicante 8,4 (9,4), Mallorca 7,2 (8,3), Bangkok 18,6 (18,6), Malaga 7,1 (8,6), London 3,9 (4,4), Barcelona 5,6 (6,6), Kreta 8,8 (9,5), Antalya 9,3 (10,3) og København 3,3 (3,9) ©

* Tickets bookingstatistikk, reiser med avreisedato i 2023 sammenlignet med 2019. Tall i parentes er gjennomsnittlig reiselengde i 2019.