Det mener foreningen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner (Noralf), en bransje-organisasjon som samler brorparten av norske skianlegg og reisemål i fjellheimen. Sammenslutningen inkluderer rundt 210 alpinanleggt.

Vurderingen kommer i form av et hørings-innspill til regjeringen i forbindelse med utredningen om «strategi for næringsutvikling i fjell og innlandet». Den bærer preg av sterk fremtidstro for utvikling av de norske fjellregionene.

Noralf mener at «alpine fjelldestinasjoner er en arealeffektiv utnyttelse av begrensede fjellområder som gir stor verdiskaping og mange arbeidsplasser i distriktene, direkte og indirekte».

– Å fylle opp eksisterende infrastruktur, samtidig som man har gode planer og tiltak for å håndtere det riktige volumet av gjester, er bærekraftig og bør prioriteres i nasjonale utviklings- og markedsstrategier, skriver foreningens generalsekretær og daglige leder, Camilla Sylling Clausen, i en pressemelding.

Hun mener derfor at norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner bør være et viktig satsningsområde i strategien for næringsutvikling i denne delen av landet.

Når det gjelder kundegrunnlaget – og bearbeiding av markedene for fremtidig vekst – understreker Sylling det grepet norske alpindestinasjoner allerede har på vintergjester fra Sverige og Danmark.

– De kommer tilbake til våre destinasjoner, år etter år, sier hun til Way2Go.

Hun mener de norske anleggene er svært konkurranse-dyktige også mot de større markedene, særlig målgruppen «aktive familier».

– Det tilrettelagte familieproduktet vårt har høy gjestetilfredshet, også fra «nye» markeder, sier hun.

Sylling viser også til gode resultater av satsingen blant annet i Storbritannia, Tyskland, Nederland og Russland/Baltikum.

– Vi skal fortsette å bearbeide disse markedene, sier Sylling, som håper at også myndighetene bidrar med ytterligere midler til eksport-markedsføring for å åpne nye markeder.

For å oppnå de hårete målene om en firedobling skal markedene med andre ord bearbeides på mange fronter.

Noen tall

* Ved å gå fra dagens kapasitetsutnyttelse (3,6 millioner gjestedøgn) til full kapasitetsutnyttelse på sengebasis (14,8 millioner gjestedøgn) vil den årlige omsetningen fra de kommersielle gjestene ved alpindestinasjonene øke med 13,9 milliarder kroner, fra 4,4 milliarder kroner til totalt 18,3 milliarder kroner.
* Årlig verdiskaping i reiselivsbedriftene avledet av dette forbruket øker fra 2,2 milliarder kroner til 9,2 milliarder kroner ved å fylle alle sengene. Antall sysselsatte øker fra 4800 til 19 700. 
* Nesten 12 000 nye senger planlegges ferdigstilt av næringsaktører på de største fjelldestinasjonene innen 2025. Flest nye senger planlegges i Trysil, fulgt av Hemsedal og Geilo.
* Framtidige gjester i nybygde senger vil i stor grad benytte etablert infrastruktur og allerede båndlagte arealer, og kan dermed legge til rette for en reiselivsvekst som i stor grad er bærekraftig.
* De nye sengene i 2025 kan gi 2,2 millioner ekstra årlige gjestedøgn på disse fem destinasjonene, og 2,7 milliarder kroner i økt turistomsetning i det lokale reiselivet og varehandelen. Dette tilsvarer en verdiskaping på 1,3 milliarder kroner i de samme bedriftene, og 2900 sysselsatte. 
* I tillegg kommer ringvirkninger i form av 800 millioner kroner i verdiskaping og 800 sysselsatte i den innenlandske leverandørkjeden. ©