Utstillingen forteller om de åtte norske verdensarvområdene og en rekke andre steder på jorda som alle står oppført på Unescos verdensarvliste.

Født av krigen

– Verdensarven er områder som er umistelige for menneskeheten. Noe av det viktigste vi gjør for å sikre disse områdene er å spre kunnskap om dem, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

VEGAØYENE: Her har det vært menneskelig aktivitet i inntil 10 000 år. (Foto: Bjørn Moholdt)

I Norge er åtte områder skrevet inn på FN-organisasjonen Unescos liste over verdens natur- og kulturarv: bergkunsten i Alta, Bryggen i Bergen, Rjukan-Notodden industriarv, Røros bergstad og Circumferensen, fire punkter på Struves meridianbue, Urnes stavkirke, Vestnorsk fjordlandskap (Geirangerfjorden og Nærøyfjorden) og Vegaøyan.

Utstillingen på Vega Verdensarvsenter har som mål å øke kjennskapen til verdensarvstedene.

Utstillingen forteller også om Unescos verdensarv-konvensjon fra 1972. Unesco ble opprettet i 1945 etter de store ødeleggelsene under andre verdenskrig. Utveksling av kunnskap over landegrensene er en viktig forpliktelse i verdensarvkonvensjonen

På flere språk

– Vi er alle verdensarvinger. Innskrivningene på Unescos liste henger høyt, og de norske områdene står side om side med steder som Notre-Dame i Paris, Taj Mahal i India og Machu Picchu i Peru, forklarer riksantikvar Hanna Geiran.

– Vi har et ansvar for å verne den lokale verdensarven vår etter beste praksis, men også for å formidle kunnskap om verdiene, mener hun.

Den nye utstillingen består av interaktive installasjoner hvor publikum kan se film og bilder fra alle de norske verdensarvområdene og bilder fra verdensarv over hele verden. 

Gjenstander fra hvert verdensarvsted forteller også historien om den norske verdensarven. Utstillingen er produsert på flere språk og målformer for å nå ut til et stort publikum.

Vil engasjere 

Utstillingen er laget slik at den kan vises på flere av de norske verdensarvsentrene. Nå er utstillingen installert to steder: på Vega verdensarvsenter og ved Alta Museums Verdensarvsenter for bergkunst. Produsenter er Creative Technology Norway (tidligere: Bright), danske Kvorning Design og islandske Gagarin, og Norges Verdensarv har hatt ansvar for innholdet.

– Utstillingen «Vår verdensarv» er resultatet av et stort felles løft. Den forteller historien om både den norske og den globale verdensarven, og er en unik satsing også i internasjonal sammenheng, sier direktør i Norges Verdensarv, Liv Astrid Sverdrup.

– Vi tror at utstillingen vil engasjere et stort publikum, og vi gleder oss til å invitere folk til å oppleve våre nasjonale juveler – verdensarvstedene – på nye måter, fortsetter Sverdrup.

Unik tradisjon

Vegaøyene kystlandskap er formet av samspillet mellom mennesker og natur gjennom 1500 år. I havgapet på Helgelandskysten opprettholdes fortsatt tradisjonen med å sanke dun fra ærfuglene som kommer for å bygge reir hver vår. 

Lokale fuglevoktere på øyene forbereder små ærfugl-hus i tre som skal gi ly til fuglene, fram til årets kull med fugleunger er store nok til å klare seg selv. Duntradisjonen er en viktig del av verdensarven.

– De siste årene har vi sett at fuglevokterne må bygge husene for ærfuglene lenger inn på land enn før. Vi merker at verdensarven er sårbar. Nå håper vi den nye utstillingen kan lære publikum i alle aldre mer om den felles natur- og kulturhistorien som lokalsamfunnet vårt er en del av, sier Rita Johansen, verdensarvkoordinator på Vega. ©