Tallene kommer frem i en fersk undersøkelse fra NHO reiseliv. Her svarer hele 64 prosent av 450 spurte reiselivsbedrifter at bookingnivået for sommerferie-månedene juni, juli og august er lavere enn i et normalår. 

46 prosent av bedriftene oppgir at det er betydelig færre bestillinger.

Fravær av utenlandske gjester, et dødt konferansemarked, og at nordmenn holder tilbake med å bestille til de er helt sikre på at vi går mot en ganske normal sommer er noe av forklaringen, mener administrerende direktør Kristin Krohn Devold.

– Nordmenn er generelt litt mer spontane når det gjelder å planlegge ferie i eget land, sammenlignet med utenlandske gjester, sier hun til NTB.

I tillegg tror hun det kan være at noen venter til de vet når de får første vaksinedose.

Trolig avventer mange også situasjonen ute i Europa, om det kan bli sol og strand ved Middelhavet.

Ut av byene

Oslo er fylket som kommer verst ut i NHOs medlemsundersøkelse. Her oppgir tre av fire reiselivsbedrifter at de har langt færre sommerferie-bestillinger enn vanlig. I Vestland har sju av ti bedrifter betydelig færre bestillinger. Disse destinasjonene merker bortfallet av utenlandske gjester godt.

FOLKSOMT: Det kan bli trangere om plassen enn dette i Henningsvær om halve Norge reiser hit i juli. (Foto: Bjørn Moholdt)

I hovedstaden kan det i stor grad forklares med at reiselivs- og utelivsnæring fortsatt er delvis nedstengt.

Krohn Devold anbefaler nordmenn å planlegge Norges-ferien nå for å få mest ut av sommeren.

– I fjor ble en del av de populære stedene fullbooket, og vi vet at de fleste nordmenn kommer til å feriere i Norge de kommende månedene, understreker hun.

Hun poengterer også at om man redd for endring i planene har de fleste reiselivsbedrifter fleksible avbestillings-ordninger.

Det ser bedre ut på Sørlandet. Der svarer 23 prosent av bedriftene at de har flere bestillinger enn vanlig. I Nordland oppgir ni prosent at booking-nivået er vesentlig høyere, mens i Vestfold og Telemark oppgir syv prosent av overnattingsbedriftene et vesentlig høyere og 17 prosent et høyere bookingnivå.

Grunnen til dette mener Krohn Devold henger sammen med at folk flest bor i byer og ofte søker noe annet i ferien.

– Sørlandet, Vestlandet og Nord-Norge er yndede reisemål for nordmenn, og det slår nok til også i år, forklarer hun.

I tillegg blir camping som ferieform stadig mer populært.

Til utlandet

I den andre arbeidsgiver-organisasjonen Virke mener lederen forreiseliv at nordmenns ferieplaner er preget av at ting er usikkert. 

– Sju av ti sier at ferieplanene deres påvirkes av koronasituasjonen. og de fleste vil nok bruke første del av sommerferien sin i år i eget land, spår Astrid Bergmål.

Samtidig har hun merket seg at mange nå har vendt blikket ut av Norge, i håp om at det kan bli en sommer på en strand ved Middelhavet.

– Jo lenger ut på sommeren vi kommer jo flere vil ta den utenlandsturen de har lengtet etter, mener hun.

Ifølge Bergmål, som ifølge NTB selv har bestilt chartertur i slutten av juni, er det mye som tyder på at mange sitter på gjerdet.

Booking-tallene hos Virke Reiselivs medlemsbedrifter nå i midten av mai er langt lavere enn i et normalår, men også bestillingene av utenlandsturer kommer seg litt etter litt utover sommeren og høsten.

– Folk vil reise, mener hun.

Når beskjeden om at man igjen kan reise uten krav om karantene når man kommer hjem tror Bergmål på et voldsomt oppsving.

– Ifølge våre undersøkelser er det flere enn noen gang som planlegger reiser til utlandet i høstferien om det blir mulig, sier Bergmål. ©

Tre tips

* Populære feriesteder begynner å bli fullbooket i juli. Vil du unngå kø på de mest populære feriedestinasjonene i Norge kan det være smart å spre ferien litt utover både tidsmessig og når det gjelder valg av reisemål.
* Stadig flere ønsker seg en aktiv ferie. Da kan det være smart å benytte en guide på turen. Det gir turen en ekstra dimensjon som kan løfte opplevelsen.
* Bergmål syns ikke folk skal nøle med å bestille en pakkereise til utlandet. Mange pakkereisebedrifter har gode og trygge løsninger. Er det fortsatt rødt når du skal reise, vil du få pengene tilbake.