EU har foreslått et vaksinepass som vil gi folk muligheten til reise innad i unionen når de har fått vaksinen. Nordiske land som Sverige, Island og Danmark er positive. Norske myndigheter holder foreløpig igjen. De ser flere etiske dilemmaer, blant annet diskriminering. 

I Helsedepartementet jobbes det fortsatt med å avklare i hvilke situasjoner Norge kan ta i bruk et vaksinepass.

– Reising er et av de mest aktuelle punktene. Før det konkluderes, trenger vi mer kunnskap om vaksinenes effekt på smittespredning og mot nye virusvarianter, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc til Aftenposten.

Arbeiderpartiet mener Norge bør bli med i et nordisk samarbeid, ikke minst fordi vi er så avhengig av svenske og danske intensivsykepleiere. Partiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol er kritisk til å gjenåpne Norge med et vaksinepass. 

– De unge og friske er de som står sist i vaksinekøen og har mistet mye, peker hun på.

– Det er ikke greit hvis de fortsatt må sitte hjemme mens besteforeldrene kan gå på konsert, treffe venner, reise og bevege seg fritt, mener hun.

Nå blir det uansett ikke slik at vaksinerte får egne festivaler for dem som er vaksinert. Heller ikke kjøpesentre vil åpne bare for de vaksinerte. Det har regjeringen tidligere vært svært tydelig på. En slik tilnærming kan skape A- og B-lag, som i verste fall «undergraver smittevernarbeidet». 

– Det kan føre oss i en retning av et samfunn vi ikke ønsker, sier Kjerkhol.

Fremskrittspartiet er på sin side positiv til vaksinepass, som de mener kan gi kontroll på importsmitten.

– Det vil også gi reiselivet et løft, og det å øke min og din frihet er positivt, mener partiets helsepolitiske talsmann Morten Stordalen.

Partiet er ikke så bekymret for at et vaksinepass kan diskriminere og forskjellsbehandle.

– De første som vaksineres, er de eldste. De har sittet isolert lengst. Det er rett og rimelig å la dem reise mer, mener Stordalen.

Uansett vil de fleste være ferdig vaksinerte i løpet av sommeren, sier han.

I Senterpartiet er ikke vaksinepasset diskutert internt ennå. Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe mener likevel at de som har ventet lenge på vaksinen ikke må «straffes», mens – som hun sier – 50-åringer får reise til Syden.

– Det går nesten ikke an, konkluderer hun. ©