Av alle reiser i Danmark som er kortere enn fem kilometer skjer 25 prosent på sykkel. Der skal landet som kniver med Sverige om å være nordmenns mest populære feriereisemål bli enda bedre, og ikke minst tilrettelegge mulighetene for besøkende utenfra.

Planlegger

I 2020 la myndighetene nærmere 820 millioner kroner i potten for å gjøre infrastrukturen for syklister enda bedre, med blant annet flere sykkelveier.

SYKKELKART: Slik fordeler de 11 sykkelrutene seg. (Grafikk: Vejdirektoratet)

Den nye nettsiden ruter.dk, som skal bidra til å øke sykkelaktiviteten, henvender seg både til den erfarne sykkelreisende og barnefamilien som skal på sykkelferie for første gang. 

Den gir tips til planlegging av sykkelferien og peker ut attraksjoner langs de ulike etappene. Med ruter.dk blir det ifølge en pressemelding enkelt å finne rasteplasser og andre interessante stopp, for eksempel overnatting langs sykkelveiene. Du kan til og med laste ned de forskjellige sykkelrutene som GPX-filer til sykkelcomputeren din.

Trenden vokser

– Det er nesten 5000 kilometer med nasjonale sykkelstier i Danmark og dette gir mange muligheter for hyggelige reiseminner på sykkel, sier Danmarks transportminister Thomas Danielsen.

Han mener det nå blir enda enklere å utforske de forskjellige sykkelstiene hjemmefra og planlegge turen etter behov. 

– Det er en praktisk og enkel måte å få oversikt over sykkelrutene på, spesielt for turister som opplever Danmark fra setet, sier han.

Det kommer stadig flere ferierende sykkentusiatser til Danmark, noe som også gjør at landets nasjonale reiselivsorganisasjon VisitDenmark har omfattende informasjon på sine nettsider, som gir sykkelturister bred og god informasjon for å utforske og oppdage sykkellandet Danmark. ©

Danmarks 11 nasjonale sykkelruter

 • Vestkystruten fra Skagen til Rudbøl (562 km)
 • Hanstholm-København (359 km)
 • Hærvejsruten mellom Padborg og Frederikshavn (450 km)
 • Søndervig-København (328 km)
 • Østkystreten fra Sønderborg til Hulsig (666 km)
 • Esbjerg-København (330 km)
 • Sjællands Odde-Rødbyhavn (231 km)
 • Østersjøruten (827 km)
 • Gedser-Helsingør (305 km)
 • Bornholm rundt (105 km)
 • Limfjordsruten (626 km)