Etter mer enn 30 år med hvalsafari utenfor Andenes bygger andværingene nå et opplevelsessenter i tillegg, som skal ligge like sør av fyret på Andenes. Det blir på rundt 4500 kvadratmeter, og har et budsjett på rundt 300 millioner kroner.

Målet er intet mindre å gjøre The Whale til en «opplevelse i verdensklasse» og utvikle Andøy og regionen som reisemål.

 

HYLLEST: The Whale blir en gedigen hyllest til den største skapningen som noe gang har levd på jorden.

Ettertraktet

I november i fjor ble det klart hvem som fikk arkitekt-oppdraget for det som skal bli et av landsdelens fremste trekkplastre i årene som kommer. Danske Dorte Mandrups helt spesielle arkitektur minner om Vikingskipet på Hamar, der form og funksjon møtes i en helt spesiell symbiose.

Sett fra den rette vinkelen minner nemlig bygget om en halen på en dykkende hval, som vi kjenner fra utallige bilder av den mektige skapningen. Byggets organiske utseende signaliserer således møtet mellom mennesket og havets mektigste individ.

– The Whale blir da heller ikke et tradisjonelt naturhistorisk museum, sier daglig leder i The Whale, Børre Berglund.

– Her skal vi kombinere det beste fra flere typer arenaer og skape noe helt nytt.

Og magisk, for opplevelsene innendørs skal ikke bare handle om det vi vet, ifølge Berglund, men også alt det vi ikke vet. Her skal besøkende i tillegg til all kunnskapen vi har om denne unik skapningen også bli kjent med mysteriene alt det uoppdagede knyttet til disse største dyrene som noen gang har levd på jorda.

The Whale ønsker i tillegg å være knutepunkt for samarbeid mellom forskere, lokalbefolkning, næringsliv og utdannings-institusjoner. Og kunsten, for der vitenskapen ikke strekker til får fantasien vinger, og få vesener er omtalt med så mange myter som hvalen. I den verdenskjente romanen Moby Dick blir for eksempel jakten på den hvite hvalen et bilde på menneskelig grådighet og besettelse – et episk stykke litteratur der spermsetthvalen har en av hovedrollene.

Trekkplaster

Andenes er et av verdens beste steder for å oppleve særlig denne hvaltypen, og er det stedet i Europa hvor dyphavet er nærmest land. Kun ti km fra kysten stuper kontinentalsokkelen bratt ned i dypet, og det kalde og næringsrike vannet veller opp og bidrar til å skape perfekte forutsetninger for et usedvanlig rikt og unikt dyreliv.

Dette skaper grunnlaget for hvalsafariene i regionen, som er blitt en viktig inntektskilde for reiselivet, og noe som er med i regnestykket knyttet til The Whale.

Det nye hvalsenteret skal ifølge beregninger skape mellom 20 og 30 arbeidsplasser innen det lokale reiselivet, med ringvirkninger også for andre reiselivsbedrifter og handelsnæringen i regionen.

Brødrene Roger og Kristian Adolfsen er blant eierne av The Whale. De er opprinnelig fra Andenes, og er i dag blant norsk reiselivs største aktører. Pluss mange andre engasjementer i norsk og nordisk næringsliv.

– Vi ønsker å være med å skape mer aktivitet på hjemplassen vår, ikke minst være med på å gi noe tilbake til lokalsamfunnet hvor vi hadde en fantastisk oppvekst, sier Roger Adolfsen i en kommentar om prosjektet.

The Whale vil utvilsomt skape stor oppmerksomhet om Andøya og regionen, både nasjonalt og internasjonalt.

– Det vil dermed bidra til enda mer turisme til Andøya og Vesterålen, skape flere arbeidsplasser og bidra til økonomisk vekst i Andøy kommune. Dessuten vil prosjektet gjøre andværingene enda mer stolte enn vi allerede er av hjemplassen vår, sier Kristian Adolfsen. ©

DRAMA: The Whale blir beliggende rett ut mot storhavet på nordspissen av Andøya i Troms.