I Norge anses vi som fullvaksinert én uke etter andre vaksinedose. I EU er du ikke å anse som ferdig vaksinert før det har gått to uker.

Egne vurderinger

Er det mindre enn to uker siden siste stikk må du enten ha en PCR-test som er ferskere enn 72 timer, eller en hurtigtest som er maksimalt 48 timer gammel. 

Derfor bør du sette seg inn i reglene for reisemålet, inkludert kriteriene for å være fullvaksinert, for å få gyldig coronapass.

– Hvert land gjør egne vurderinger av når de mener beskyttelse oppnås etter vaksinasjon, og hva som er faglig forsvarlig. Vi har fulgt faglige råd fra Helsedirektoratet og FHI, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet til VG.

Mandag vil de norske innreise-restriksjonene og karantene-reglene ta utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. Frankrike og Hellas er blant landene som blir grønne fra 5. juli.

Overordnete regler

Folkehelseinstituttet (FHI) peker på at EU har ønsket å lage et felles rammeverk for kcronasertifikat for å kunne opprettholde fri bevegelse mellom landene.

– Norge har utarbeidet kriterier for det norske coronasertifikatet basert på medisinske vurderinger av når det anses at den vaksinerte har oppnådd beskyttelse etter vaksinasjon. Vi mener at den vaksinerte er godt beskyttet mot sykdom én uke etter andre dose med mRNA-vaksine, skriver overlege Sara Viksmoen Watle i FHI i en epost til VG.

Det er foreløpig ikke vurdert å innføre EUs toukers-grense i Norge for å gjøre det lettere for den reisende å ha oversikt over regelverket.

– EU har laget overordnede føringer, men ikke laget spesifikke felles kriterier. EUs coronasertifikat er innført parallelt med at landene allerede er i gang med sine føringer, og har derfor vært avhengig av kriterier som rommer etablert praksis i de ulike medlemslandene, skriver Watle i en epost til NTB. ©