Uber-tjenesten der man kan bestille vanlige biler under navnet Uber X ble lagt ned i Norge i 2017, og i dag er kun Ubers luksustjeneste tilgjengelig i Norge.

I tillegg lanseres også Uber Green, som er en egen tjeneste for helelektriske biler.

Relanseringen skjer i forbindelse med at den nye drosjeloven trer i kraft 1. november. Loven opphever blant annet reguleringen av hvor mange drosjeløyver som kan tildeles i ett fylke, fjerner kravet om at drosjer må være tilknyttet en drosjesentral og stiller færre krav til dem som skal ha drosjeløyver.

Ifølge Uber vil de nye tjenestene oppfylle kravene i den nye drosjeloven.

Administrerende direktør Hanne Skåle Thowsen i Taxiforbundet sier til Aftenposten/E24 at hun regner med at den norske drosjenæringen vil bli påvirket av Ubers retur.

– Vi er klare for konkurranse så lenge vi har like konkurransevilkår, og så lenge Uber etterlever disse, sier Thowsen. ©