Skal vi tro rederiet selv mangler det med andre ord ikke på interesse for ferieformen. Det var Royal Caribbeans president og administrerende direktør Michael Bayley som nylig gikk ut på Facebook og fortalte om den overstrømmende interessen for test-turene.

Den amerikanske parallellen til norske folkehelse-instituttet CDC opphevet ved utgangen av oktober cruise-forbudet og innførte i stedet strenge regler for en re-start. Blant disse var å kjøre simulerte turer for å teste beredskapen ombord. For å få dette så virkelighetsnært som mulig har Royav Caribbean nå inviterte frivillige til å være med på tur.

En interesse som ifølge rederiet selv har eksplodert, og som ifølge Bayley lover godt for fremtiden.

Det gjenstår fortsatt detaljer knyttet til testingene, blant annet hvorvidt de som deltar får dekket alle utgifter – inkludert reiser til cruiset, samt datoer for oppstart av testene. De gjelder for øvrig kun seilinger i amerikanske farvann.

Før cruise-selskapene kan komme i gang med sine simulerte cruise må de bekrefte at de har oppfylt CDCs krav om beskyttelse av besetningsmedlemmer på skipene, blant annet gjennom regelmessig testing.

De simulerte cruisene skal også oppfylle en rekke andre krav, inkludert at passasjerer blir informert skriftlig om hva de faktisk deltar på. Frivillige passasjerer skal også være minst 18 år, og kunne bekrefte at de ikke har underliggende sykdommer som kan gjøre dem mer utsatt for coronavirus.

Cruise-selskapene kan heller ikke love frivillige passasjerer jobb eller fremtidig belønning.

De simulerte cruisene vil omfatte normale aktiviteter ombord, fra servering og underholdning til utflukter. I tillegg vil oppholdet ombord inkludere testing av hva som vil skje om en passasjer tester positivt for Covid, blant annet karantene ombord og isolasjon på dedikerte lugarer.

I etterkant av cruiset må rederiet sende en rapport til CDC, som deretter vil gjennomgå, gi tilbakemelding og utstede et Corona-sertifikat, forutsatt at alle krav er oppfylt. 

Å komme i gang med Karibia-cruisene er med andre ord ikke gjort en en håndvending. ©