Det er FNs reiselivsorganisasjon UNWTO som har sett på tallene for internasjonal turisme.

– I år vil det skje, sier UNWTO – en henvisning til prognosen om at verdens reiseliv vil være ajour sammenlignet med besøkstallene før pandemien.

Stort potensial

Organisasjonen sier samtidig at tallene kan passere 2019-nivået, om ting utvikler seg i samme retning som i fjor.

UNWTO tror at opplagret reiselyst fra pandemiårene, etablering av flere flyruter og den pågående oppgangen i de asiatiske markedene vil bidra til oppgangen i 2024. At internasjonal turisme vil bli fullstendig gjenopprettet.

LES MER: Sterk cruise-vekst!

Organisasjonen utelukker heller ikke muligheten for at man kan havne rundt to prosent over 2019-nivået, dersom alt går som man håper.

Spådommen avhenger av at oppgangen i Asia ikke taper fart. Verdensøkonomien og geopolitiske spenninger over hele kloden kan også gjøre det nødvendig å justere forventningene.

Spesielt Asia spiller en nøkkelrolle. En analyse peker på et fortsatt stort potensial på tvers av kontinentet, hvor en rekke land har lempet på reiserestriksjoner senere enn i for eksempel Europa.

Både inngående og utgående turisme i Kina forventes å ta fart i løpet av 2024.

Enorme tall

I tillegg vil en sterk økonomi i USA bidra til at mange amerikanere vil velge å reise i løpet av året. Reisemål i Europa forventes å oppleve vekst i 2024, særlig OL i Paris.

Ifølge UNWTO nådde global turisme en oppgang på 88 prosent av 2019-nivået i 2023, da det ble registrert totalt 1,3 milliarder internasjonale ankomster.

LES MER: Britene strømmer til alpin-Norge!

Det er også tydelig at det var både store og veletablerte reisemål så vel som mindre som registrerte vekst i antall ankomster i 2023.

De foreløpige anslagene indikerer at internasjonal turisme genererte inntekter på nærmere 1500 milliarder kroner. Det tilsvarer i underkant av 95 prosent av de 1800 milliardene i 2019. ©