Forbrukere har en lovfestet rett til å få tilbake pengene når flyreiser de har bestilt og betalt for blir kansellert. Samtidig mener Forbrukerrådet at flyselskapene på sine nettsider gjør det vanskeligere for kundene å kreve pengene tilbake fordi de heller ønsker å gi kundene tilgodelapper eller bonuspoeng.

– Det er ganske åpenbart at flyselskapene aktivt forsøker å dytte forbruker over på en tilgodelapp heller enn å gi pengene tilbake. Slik sidene nå er designet er det vanskelig for forbrukere å forstå at de i det hele tatt har krav på pengene tilbake dersom de ønsker det, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Hun mener flyselskapenes praksis i dag bryter med loven, og at det dermed kan være grunnlag for sanksjoner fra Forbrukertilsynet og Luftfartstilsynet.

– Så lenge flyselskapene ikke ser ut til å ville gjøre noe med nettsidene sine, må de få enda tydeligere beskjed – og det vil selvsagt en bot fra tilsynet være, sier Blyverket. ©