Fjellturistene på Dovre er et problem for villreinen. Nå vil nasjonalparkstyret ha muligheten til å redusere ferdselen, skriver Adresseavisen.

– Målet er å sikre villreinen og verneverdiene, sier Ola Husa Risan i styret for Dovrefjell- og Sunndalsfjella nasjonalpark til avisen.

Han slår fast at allemannsretten gjør det vanskelig å regulere og begrense ferdselen til fots i fjellet.

– Men vi ser på muligheten for å få redusert ferdselen og ber sentrale myndigheter utrede verktøyene vi har for å begrense trafikken i fjellet, sier Husa Risan.

Avisa Opp skriver at nasjonalparkstyret ber Miljødirektoratet vurdere redusert ferdsel av hensyn til villreinen. Årsaken er at villreinen har havnet på rødlista som nær truet. Villreinstammene i Knutshø og Snøhetta er mest i fare.

Mange har gått i fjellet på Dovre i coronatida. Det har vært økt ferdsel de siste årene. Store folkemengder tar bussen fra Hjerkinn til Snøheim for å gå på Snøhetta. Moskussafari er også populært i det samme området. ©