I BLODET: Kaptein Tor Rønningen har rundt 30 år bak seg sjømann på «verdens åttende underverk».

Tor Rønningen begynte som dekksgutt for rundt 30 år siden. I dag er han kaptein på det ærverdige veteranskipet M/S Henrik Ibsen, som trafikkerer Telemarkskanalen fra midten av mai til ut september.

Det kommer han til å fortsette med så lenge han kan.

Skrur tiden tilbake

– Etter alle disse årene har livet på kanalen gått meg i blodet, sier Tor innimellom ordrene han mildt, men bestemt gir dekksgutten i baugen under seg.

Han har aldri vært på de andre kanalene i Europa, som var viktige bidragsytere under den industrielle revolusjonen. De delvis menneskeskapte vannveiene hadde en relativt kort, men intens – og ærerik – historie som helt sentrale motorer i den europeiske industriutviklingen, ikke minst ved å sørge for at varene som ble produsert ved fabrikkene i innlandet nådde ut i den store verden.

Telemarkskanalen, der den nedre delen ble bygget fra midten av 1800-tallet, hadde en tilsvarende funksjon, om enn ikke i like stort omfang som på kontinentet og i Storbritannia. Norsjø-Skienkanalen ble hovedsakelig bygget for tømmerfløting, men også for transport av varer og passasjerer.