IATA understreker samtidig at organisasjonen er svært takknemlig for den offentlige «injiseringen» av tilsammen 1 440 milliarder kroner i denne sektoren så langt, men sier samtidig at det dessverre ikke er nok.

– Uten ytterligere innsprøyting vil ikke flyselskapene klare seg, sier Alexandre de Juniac, øverste leder for den internasjonale luftfarts-organisasjonen IATA.

Uttalelsen falt fredag ​​under Paris Air Forum, arrangert av avisen La Tribune.

Selv om vaksine-gjennombruddene gir håp er det mange måneder før flyselskapene er i nærheten av en normaltilstand. Særlig på den nordlige halvkulen blir de kommende månedene tøffe. Det er da flyselskapene ellers også sliter økonomisk. Det er i sommersesongen de tjener pengene som skal bære dem gjennom vinteren, men i år ble det svært tungt – for ikke å si katastrofalt.

Den nye smitteøkningen bærer også bud om at dette kommer til å bli mørkt den kommende tiden, med svært begrenset trafikk. Totalt i 2020 har IATA beregnet de samlede tapene til nærmere 800 milliarder kroner.

– Dette tallet kan bli enda større, advarer De Juniac, som tror det samlede tapet vil lande på 900 milliarder.

IATA spår en treg utvikling videre, og ser ikke at trafikken vil nå førkrise-nivå før tidligst i 2024. Antallet passasjerer neste år mener IATA vil gå ytterligere 30 prosent ned neste år. Men også det kan vise seg å være optimistisk, mener De Juniac. 

– Vi anslår at flytrafikken vil ligge på 33 prosent  av 2019-nivået ved utgangen av 2020, og håper på 50-60 prosent ved slutten av 2021. ©