Fra første kvartal 2022 til andre kvartal 2023 har antallet feriereiser til Tyskland økt med 170 prosent. Dermed ligger Tyskland an til å få flere besøkende fra Norge i 2023 enn i rekordåret 2019. 

Oppsiktsvekkende

– Vi ser en tydelig økning i interessen for Tyskland som reisemål, sier daglig leder i Tysklands Nasjonale Turistkontor i Norge, Doreen Lampe, i en pressemelding.

LES MER: Tysklands grønne lunge!

Blant de største ferielandene for nordmenn – der både Spania, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia og Frankrike er representerte – er det Tyskland som kan vise til den klart største veksten i antall feriereiser.

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser nemlig at økningen i antall feriereiser i første kvartal har vokst fra 19 000 feriereiser i 2022 til hele 51 000 feriereiser i 2023. Det er en økning på hele 32 000 feriereiser, eller rundt 170 prosent.

– Veksten i antallet feriereisende er oppsiktsvekkende selv om vi vet at 2022 var delvis preget av COVID, fortsetter Lampe.

Sverige fortsatt størst

– Sett opp mot øvrige ferieland, der enkelte faktisk har et fall i antallet tilreisende fra Norge i samme periode, står veksten i Tyskland i en særstilling. En tilsvarende kvartalsvis vekst har vi knapt hatt tidligere, fortsetter hun.

Årets første kvartal viser dessuten en vekst i forhold til rekordåret 2019, der Tyskland kunne vise til 49 000 feriereiser fra Norge i januar, mars og april.

– Den lovende starten på 2023 gir oss tro på at vi kan passere antallet besøkende nordmenn i 2019, som landet på totalt 388 000 feriereiser. Uansett vil Tyskland befeste sin posisjon som det femte største ferielandet i gruppen, sier Lampe.

I følge SSB var Sverige det største ferielandet for nordmenn i fjor, etterfulgt av Spania og Danmark.

Samtidig med at flere nordmenn reiser til Tyskland, øker også det totale forbruket blant norske turister. Tall fra Visit Germany viser at nordmenn la igjen 20,1 millioner euro – nærmere 240 millioner kroner – på feriereiser i Tyskland under første kvartal i år. Det er en økning på 7,5 millioner euro (ca. 170 millioner kr) fra samme periode i fjor.

Lampe er ikke bekymret for at den høye euroen skal legge en stor demper på nordmenns reiselyst i år.

– Vi ser en økende interesse for Tyskland som reisemål blant nordmenn, understreker hun.

– Storbyferier til steder som Berlin og Hamburg er fortsatt attraktive for mange, men nordmenn er også svært interessert i aktive ferier både med tanke på natur- og kulturopplevelser.

LES MER: Frankfurt i skyggen av skyskraperne!

– Dessuten merker vi et stadig større fokus på bærekraft enn tidligere, både hva gjelder reise og opphold. Dette er også noe vi jobber aktivt for å legge til rette for i tiden som kommer, avslutter daglig leder i Tysklands Nasjonale Turistkontor i Norge, Doreen Lampe. ©