Harry Theoharis sitter i ledelsen i Verdens turismeorganisasjon (UNWTO), og mener det er i EU-landenes felles interesse å legge til rette for en oppstart av landenes reiseliv så snart som overhode mulig.

Arbeid i kulissene

Hellas er svært avhengig av at landets reiseliv kommer på fote igjen. Turisme utgjør mer enn 20 prosent av brutto nasjonalprodukt (GDP). Hellas er dermed den nasjonen i Europa som per capita er mest avhengig av turismen. 

I 2018 besøkte rundt 30 millioner mennesker Hellas, som la igjen mer enn 6200 kroner hver på de nærmere 6000 øyene og fastlandet. Det er med andre ord enorme summer som står på spill. På kjente reisemål som Mykonos, Santorini, Kreta og Rhodos er det knapt andre næringer enn den som handler om å ta imot besøk utenfra.

Det er mye på denne bakgrunn at Hellas nå går i front. Men landet er ikke alene. Europeiske land står for rundt regnet halvparten av alle turistbesøk i verden. Mer enn 600 millioner mennesker reiser normalt rundt på kontinentet, med henholdsvis Frankrike, Spania og Italia som de volummessig største attraksjonene.

Et noe ukjent faktum er at en tilsynelatende liten turistnasjon som Østerrike bare er slått av nevnte Hellas og Portugal når det gjelder reiseliv som andel av GDP. Tallet ligger på nesten 16 prosent. Til sammenligning utgjør reiselivet vel fire prosent av GDP i Norge.

Ser en på tallene alene kan reiseliv her på berget dermed virke som relativt uviktig sammenlignet med det det er i mange andre europeiske land. Samtidig er det slik at også i Norge kan reiseliv være helt avgjørende der det finnes få andre alternativer. 

På den bakgrunn arbeides det intenst bak kulissene for å få reiselivet opp og stå i land som Spania og Hellas, som har mange av de samme utfordringene, dog i en betydelig større målestokk.

Presser på

– Folk som har blitt vaksinert mot Covid-19, bør kunne bevege seg fritt, mener for eksempel Theoharis i Hellas. Samtidig gjør han det klart at vaksinering ikke skal være obligatorisk eller en forutsetning for reiser.

Han mener derimot at det må innføres felles regimer i EU, som kan bidra til en gjenåpning som monner. Her trekker han frem en tilnærming langs tre «akser»:

  • Covid-19-vaksinering
  • Hurtigtesting
  • Utveksling av smitte- og vaksine-data

Den greske turistministeren understreker samtidig behovet for at EU-regjeringene sammen med reiselivet koordinerer disse tiltakene. Dette inkluderer en type felles sertifiseringsordning – en type «Corona-pass».

– Raske antigentester og vaksinering er nøkkelen til å takle eventuelle risikoer etter å ha åpnet grenser igjen, sier Theoharis, som understreker behovet for en felles forståelse av hva et vaksinasjons-sertifikat innebærer, ved å vedta felles regler før utstedelse og bruk.

I Spania presses det også på for et pan-europeisk vaksine-bevis, særlig der reiselivet er spesielt  utsatt. Som eksempelvis på Kanariøyene, der de få hotellene som er åpne nå kun har et belegg på rundt 20 prosent.

Landets turistminister Reyes Maroto er blant dem som presser på for et slikt Corona-pass, og jobber nå med Europakommisjonen for å få en type felles vaksinebevis på plass. 

Siste: Nylig annonserte Hellas’ statsminister at de som er bosatt i Hellas og har tatt Covid-19-vaksinen kan be om et «digitalt vaksine-sertifikat». Det blir tilgjengelig digitalt, og ligner etter sigende det nasjonale norske vaksinasjons-registeret SYSVAK, men blir en digital variant tilgjengelig blant annet med QR-kode. ©

IATA-PASS: En felles Corona-sertifisering som den IATA planlegger kan være en løsning ut.
Disse 5 EU-landene er mest avhengig av reiseliv
  1. Hellas – 20,6*
  2. Portugal – 19
  3. Østerrike – 15,5  
  4. Spania – 14,6
  5. Italia – 13
    *Andel av GDP

Alle landene er hardt rammet av Corona-pandemien. Hellas fikk solid drahjelp ut av finanskrisen takket være reiselivet, men har nå fått et tilsvarende tilbakeslag. 
Portugal er blitt mange unges og aktives foretrukne reisemål (surfing, mat, digitale nomader), noe som har bidratt til en betydelig høyere inntekt fra reiseliv. Mot Hellas’ 6220 kroner bruker hver besøkende i Portugal hele 12 900 kroner. 
I Østerrike har alperegionen vært den største inntektskilden. Her kommer for øvrig 37 av de besøkende fra Tyskland.
Spania er også svært hardt rammet av pandemien. Særlig merkes dette godt i den mest populære delen, Katalonia. Også Kanariøyene sliter, ikke minst fordi nesten 25 prosent av de besøkende der er gjester fra en annet meget sterkt Corona-berørt del av Europa, Storbritannia.
Italia ble det hardest rammede landet i starten av pandemien, og sliter fortsatt. Normalt kommer godt over 60 millioner mennesker hit hvert år utenfra, som gjør Italia til det femte mest besøkte landet i verden. På topp ligger Frankrike og Spania, med USA og Kina på de neste plassene.
Alle tall er fra 2018.